Архив на: Daniela Kasapinova

Подкрепа за успех 2019/2020г.

Група по МАТЕМАТИКА X клас – участващите в проекта ученици, показаха напредък и получиха удостоверения.  

Публикувано в Начало | Коментирайте

„Подкрепа за успех“ 2018/2019 учебна година

Група по МАТЕМАТИКА IX клас – участващите в проекта ученици, показаха напредък и получиха удостоверения.

Публикувано в Начало | Коментирайте

Уроци

Преговор – формули Групиране на данни Хистограма и полигон Вероятност и статистическа честота Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадки. Проект върху раздел статистика : Елена Витанова /12б клас 2021/2022г/, помощна таблица 

Публикувано в XII клас | Коментирайте

Задължителна норма преподавателска работа

Математика VIII a, VIII б, VIII в, VIII г, VIII д класове Математика XII a, XII б,XII в,XII г класове Час на класа -XII б клас Организация и провеждане на ден на Метематиката:  Първи училищен конкурс „Зная цифрите на ПИ“ … Има още

Публикувано в 2021/2022 учебна година | Коментирайте

Задължителна норма преподавателска работа

Математика /по новата учебна програма/ -VIIIг клас, VIIIд клас, XIa клас, XIб клас, XIв клас, XIг клас Математика /по стара учебна програма/ –  XIIa,б клас Класно ръководство – XI б клас Самооценка

Публикувано в 2020/2021 учебна година | Коментирайте

Занимания по интереси 2019/2020

Дневник Математика в модата Есе на тема „Математика в модата“

Публикувано в Занимания по интереси, Начало | Коментирайте

Занимания по интереси 2018/2019 г.

Галерията съдържа 7 снимки.

Дневник Отбелязване на Деня на числото пи – 14.03.2019г.

Още галерии | Коментирайте

Задължителна норма преподавателска работа

Математика /по новата учебна програма/ – IXa клас, IXб клас, Xa клас, Xб клас, Xв клас, Xг клас, Математика /по стара учебна програма/ – XIa клас, XIб клас Класно ръководство – 10б клас

Публикувано в 2019/2020 учебна година | Коментирайте

Учебни ресурси /кликни/

Статистика Централни тенденции – средноаритметично, медиана, мода Квартили и петчислено представяне на данни Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави. Взаимно положение на права и равнина Ортогонално проектиране

Публикувано в X клас | Коментирайте

Учебни ресурси

Нов учебен план Логаритмична функция Логаритмуване Сравняване на логаритми Подготовка за класна работа 1 Вероятности Многократни експерименти Учебен план до 2020г. Лихва, кредит, рента Подготовка за класна работа №1 СТАТИСТИКА Работен лист №1 Работна карта и урок  Теоретични основи на … Има още

Публикувано в XI клас | Коментирайте