Домашнa работa X клас

Ирационални уравнения

Подготовка за НВО

Тест Регалия януари

Публикувано в X клас | Коментирайте

ЗНПР

 1. Математика – IXa клас, IXб клас,IXв клас, IXг клас
 2. Информационни технологии – IXa клас 2гр., IXб клас 2 гр.,IXв клас 2гр. IXг клас 2гр.
 3. Класно ръководство – IXб клас
Публикувано в 2018/2019 учебна година | Коментирайте

Учебни ресурси

 1. Триъгълник и трапец – преговор
 2. Класическа вероятност
 3. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник
 4. Питагорова теорема.
 5. Метрични зависимости между отсечки в окръжност

Към тема:

 • Решаване на правоъгълен триъгълник
 1. кръстословица_онлайн,
 2. кръстословица за печат
 3. работен лист

 

Публикувано в IX клас | Коментирайте

Задължителна норма преподавателска работа

 1. Математика – VIIIa клас, VIIIб клас,VIIIв клас, VIIIг клас
 2. Информационни технологии – VIIIa клас 2гр., VIIIб клас 2 гр.,VIIIв клас 2гр. VIIIг клас 2гр.
 3. Информационни технологии ЗП –  Xа клас 2 гр., Xб клас 2 гр., Xв клас 2 гр.
 4. Класно ръководство – VIIIб клас
Публикувано в 2017/2018 учебна година | Коментирайте

Уроци

 1. Основни комбинаторни понятия
 2. Вектори
 3. Събиране и изваждане на вектори. Свалете презентацията тук
 4. Свойства на произведението на вектор с число.
 5. Ирационални числа
 6. Непълни квадратни уравнения
 7.  Изтеглете файлът – Подготовка за класна работа №1
 8. Окръжност и точка
 9. Окръжност и права презентация тук
 10. Допирателни към окръжност презентация тук
 11. Взаимно положение на две окръжности
Публикувано в VIII клас | Коментирайте

Задължителна норма преподавателска работа

 1. Информационни технологии – VIIIa клас 1гр., VIIIб клас 1 гр., IXa клас 2гр., IXб клас 2 гр., IXв клас 2 група, Xa клас 1 гр., Xб клас 1 гр., Xв клас 1 гр.
 2. Информатика – IXa клас 2гр., IXб клас 2 гр., IXв клас 2 група
 3. Информационни технологии ЗПП –  Xв клас 1 гр.
 4. Математика – XII а, б, в класове
 5. Класно ръководство – XIIб клас
Публикувано в 2016/2017 учебна година | Коментирайте

Уроци

Полезни линкове:

Ръководство

 1. Видове компютърна графика. Работна среда на CorelDraw.
  1. Работа с обекти
 2. Работа с художествен и параграфен текст.                                                                              Работа с основни геометрични фигури.
 3. Упражнение
 4. Ресурси – http://www.insidegraphics.com/corel_basics/corel_pick_resize.asp
 5. Копиране на обекти, дубликати, клонинги. Контури и запълвания.
 6. Векторизиране на JPG Видео

ябълка,    круша    гъба

7. Лупи, прозрачност. Eфекти с преливания и контури.

8. Упражнение

9. Слоеве – Видео

10. Проект 

Photoshop

11. Кутия с инструменти Toolbox видео

12. Менюта и палитри

Упражнение файл1, файл2

13. Селекции файл

14. Меню Select, Paste Into, Defrange. Запълване на селекции.

  hija_bezbog.png     Pirin5.png

15. Упражнение

mechka.jpg

rozi.jpg

ТЕСТ

16. Изображения

17. Размери и резолюция на изображенията

18. Създаване на нов файл

19. Упражнение селекции – картинки

20. Регулиране на цветовете – снимка, упражнение

21. Упражнение /ретуширане/

ТЕСТ 2

22. Упражнение /коса/

23. Колаж 

24. Маски

25. Филтриупр1.

Упражнения

 

Публикувано в ИТ ЗПП | Коментирайте

Уроци

Уроци след 2019г.

 1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията
 2. Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество

Алгоритми

 1. Свойства на алгоритмите.
 2. Видове алгоритми

файлове: Flowgoritm

Ресурсни файлове

Упражнение

Решаване на проблеми и безопасност

 1. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии
 2. Теническа и организационна сигурност при работа в електронна среда
 3. Въздействие на дигиталните технологии върху здравето и околната среда.

Видео -съвети за оидобряване на ергономичността

Уроци до 2016г.

 1. Същност и предназначение на БД
 2. Релационни БД. Типове данни
 3. СУБД MS Access
 4. Етапи в разработката на бази от данни
 5. Проектиране на БД Кафене „Люси“ BD10V
 6. Маски и помощни заявки BD BD2
 7. Заявки за изчисления Упражнение
 8. Отчети

Тест 10 а

Тест 10б

Тест 10 в

10. Киберпрестъпления

Изходно ниво 1 гр.

Изходно ниво 2 гр.

Публикувано в X клас, Начало | Коментирайте

Уроци

 1. Информационни технологии за социално общуване
 2. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение, 
 3. Ефективно търсене на информация
 4. Упражнение
 5. Етапи в развитието на компютърната техника
 6. Съвременни компютърни системи – компоненти
 7. Съвременни операционни системи
 8. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.
 9. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства

 

 1. Aрхивиращите програми. Kомпресиране и декомпресиране.
 2. Работа с архивиращи програми.
  1. Упражнение
 3. Системен и приложен софтуер Упражнение
 4. Инсталиране на периферни устройства и програми
 5. Локални мрежи – топология и устройства. Кръстословица

Задача

9. Обмен на файлове в локална мрежа

10. Защита на компютърна мрежа

11. Работа с Интернет

12. Разработване на сайт със статично съдържание Задача

13. Ръководство за работа с WebSite X5

14. Създаване на интернет страница – планиране,  файлове

15. Етапи при разработване на групов проект

16. Изготвяне документация за проекта

17. Създаване на интегриран документ

18. Задача

19. Изходно ниво 1гр.

20. Изходно ниво 2 гр.

Публикувано в VIII клас | Коментирайте

Ресурси

Configuration

Архивиране – postcard

Тест КМ 1

Тест КМ2

Публикувано в VIII клас | Коментирайте