Преместване на ученици в държавните и в общинските училища. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища