За нас

НУ „Проф. П. Нойков“ е с най- млада история, но повече от десетилетие поддържа добрите традиции и вярата в българското „утре“. Висококвалифицирани и всеотдайни учители непрекъснато се стремят да търсят и да прилагат нови, ефективни и привлекателни за учениците форми на работа. Приоритетите на педагогическия колектив са насочени към разчупване на стереотипа, създаване на творческа обстановка по време на работа чрез хуманно и толератно отношение между учител – ученик – родител. Най-новата и просторна училищна сграда, богата материална база, приветлива и спокойна обстановка, компететността и професионализма, опита и отговорността към децата създават максимални условия за пълноценен и увлекателен процес.
Децата на Ямбол го заслужават!

sss