Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава