Обява

до заинтересованите лица и общественост
             На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
 „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЗЕМЕДЕЛИЕ“- Търговище
с адрес: гр. Търговище, ул.“Цар Симеон“, 27
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
съобщава
      на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ чрез съществуващ ШК-1 „ПГЗ-Търговище“ в поземлен имот с идентификатор 73626.506.24 с обща площ 8198м, поливна площ 1500м2, кв.7, част от УПИ 1-„за училще“, ул.“Цар Симеон“, 27, землище на гр.Търговище,ТПТ- Урбанизирана територия, НТП-терен за друг обществен обект/учебна сграда /.
                 /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
 За контакти:
Йорданов , тел. 0888 492 655, e-mail: pgzemedelie.tgv@abv.bg
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Шумен и общ. Търговище
Приложение:                                       
  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
                                                                           
 Дата:19.07.2023г                                    Стела  Стефанова,
                                                                       директор на ПГ по ЗЕМЕДЕЛИЕ Търговище
                                                                                      /  подпис, печат /

                                                                     

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *