ПРИЕМ 2023/2024 Г СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

БРОШУРА

ФЛАЕРИ НА  ПРОФЕСИИТЕ / СПЕЦИАЛНОСТИТЕ  ПО ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  1. Техник на селскостопанска техника / Механизация на селското стопанство

2. Техник растениевъд / Трайни насаждения

3. Оператор в дървообработването / Производство на тапицирани изделия

ФЛАЕР НА  ПРОФЕСИИ / СПЕЦИАЛНОСТИ – дневна форма на обучение:

  1. Спедитор – логистик / Спедиция, транспортна и складова логистика

Презентация на професиите:

Презентация 2022

Кандидатстване след 7 клас:

Информация за последователността на дейностите и срокове за кандидатстване, записване и класиране : График прием в VIII клас 2022

ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
  1. ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – дуално обучение
Механизация на селското стопанство – НВО БЕЛ х 2
– НВО Математика х 2
– БЕЛ
– Инф. технологии
2.ТЕХНИК – РАСТЕНИЕВЪД – дуално обучение

 

3. ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО – дуално обучение

4. СПЕДИТОР – ЛОГИСТИК

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

Трайни насаждения

 

Производство на тапицирани изделия

Спедиция, транспортна и складова логистика

 

 

 

 

– НВО БЕЛ х 2
– НВО Математика х 2
– БЕЛ
– Инф. технологииБЕЛ х 2
– НВО Математика х 2
– БЕЛ
– Инф. технологииНВО БЕЛ х 2
– НВО Математика х 2
– БЕЛ
– Инф. технологии 

– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО /от личния лекар/
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Работно време на комисията за прием от 8.00 до 16.00 часа.