Бюджет

Бюджет 2024Първо тримесечие 2024Бюджет 2024г.

Бюджет 2023

Отчет към 31 12 2023 г.

Отчет към 30.09. 2023г.

Отчет към 30.06.2023г Бюджет 01.01.2023 до 30.06.2023г

Отчет към 31.03.2023г.

Бюджет 2022

Отчет към 31.12.2022 год.

Отчет към 30.09.2022 год.

Отчет към 30.06.2022 год.

Отчет към 31.03.2022г.

Бюджет – 2021г.

Отчет към 31.12.2021 г.

Отчет  към 31.12.2020г.

Отчет  към 31.03.2021г.

Отчет към 30.09.2020г.

Бюджет 2020г

2020 Отчет към 30.06.20г  

Отчет

Отчет за първо тримесечие на 2020

информация за изпълнението на бюджет на ПГЗ за периода 01.01.2019г до 31.12.2019г (1)

отчет 31.03.2019

Бюджет 2019

Изпълнение на бюджет към 31.12.2018 г.

Изпълнение на бюджет към 31.09.2018 г.

Изпълнение на бюджет към 31.06.2018 г.

Изпълнение на бюджет към 31.03.2018 г.

Бюджет за 2018г.

Изпълнение на бюджет към 31.12.2017г.

Изпълнение на бюджет към 30.09.2017г.

Изпълнение на бюджет към 31.03.2017г.

Изпълнение на бюджет към 31.03.2017г-презентация

Бюджет за 2017г.

Предложение на директора за разпределение на средства

Изпълнение на бюджета за 2016г.

Бюджет за 2016г.