ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Образователните медиатори – помощници, приятели и герои за децата!

Медиатор

Образователният медиатор в нашето училище Ивета Иванова е енергичен,сърцат и отдаден посредник между семействата, местната общност,  учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото  училищно образование и обучение на учениците от уязвими групи  и пълноценното включване на родителите и местната общност в развитието на образованието, социализацията и интеграцията. Нейна силна черта е работата на терен сред общността и семействата на нашите ученици.

Особено ценна дейност е личния контакт с родителите и проведената общностна анкета с КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИ

анкета-общностна

Отваряне на снимкатаОтваряне на снимкатаОтваряне на снимкатаОтваряне на снимкатаОтваряне на снимкатаОтваряне на снимката

 

 

 

„Учим се да спазваме правилата“
с медиатор Ивета Иванова

Какво им е важното на правилата?

Правилата и границите ? Те просто допълват топлите чувства, доброто отношение и обясняването на случващото се. Но без тях децата няма да могат да адаптират психиката си към света, в който живеем.


Бързи,сръчни,смели

Здрав дух в здраво тяло Може да бъде изображение с 8 души, хора, играещи волейбол, хора, които играят тенис, хора, играещи футбол, хора, играещи футбол и хора, играещи баскетболс медиатор Ивета Иванова

 

 

================================================================

МАСТЪР ШЕФ С МЕДИАТОР ИВЕТА ИВАНОВА

Може да бъде изображение с 6 души, хора, които учат и маса

Може да бъде изображение с 3 души


Разходка в боровата гората и събиране на природни материали за предстоящи проекти с медиатор Ивета Иванова

Няма налично описание на снимката.

Може да бъде изображение с дърво и тревна площ

Може да бъде изображение с 6 души и дърво

 


Засадихме цветя. С нетърпение ще чакаме красивите нарциси, лалета,зюмбюли и кокичета

Може да бъде изображение с 4 души и хора, които учат

Може да бъде изображение с 5 души

Може да бъде изображение с 3 души и разсад

 

есенни занимания

Няма налично описание.

Няма налично описание.

Няма налично описание.

Няма налично описание.


Двигателни игри с обръчи

Image result for обръч

Няма налично описание.Няма налично описание.

 

Няма налично описание.

 

================================================

Международен ден на толерантността – 16.11.2023 г 

Няма налично описание.Няма налично описание.Няма налично описание.

 

16 ноември е Международен ден на толерантността. На тази дата през 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Нетърпимостта е противоположното на толерантността. На нетърпимостта се противодейства чрез възпитание в дух на толерантност. „Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаването на хората на това, в какво се състоят техните общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите.

„Да преодолеем стереотипите си: светът не е черно-бял!“ 

Център „Амалипе“ подготвя мащабна кампания за Деня на толерантността ...

 

 

21. 01.2024г. – Ден на прегръдката