Проекти

STEM Занимания по интереси с държавно финансиранe

за учебната 2019-2020 година

В Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“-с.Краище  се проведе кампания  за организиране на клубове в занимания по интереси   с  национално  финансиране с учениците, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет. Беше проведено анкетно проучване сред учениците, чрез формуляр, разработен от училището и със съгласието на родителите. Така бяха избрани заниманията по интереси, в които те желаят да се включат. На заседание на ПС бяха предложени и одобрени следните клубове по интереси през втория учебен срок на учебната 2019-2020 в направленията „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ :

Клуб „Забавна математика за 7клас“-р-л Ф.Шехова

Клуб „Забавно пътешествие в страната на математиката “4а кл.  – р-л Ан.Куньова

Клуб „Пътешествие в страната на математиката“ 4б кл.  – р-л  Ф.Коренарска

Клуб „Шевица “-5 а,б кл.  – р-л  В.Парапунова

Клуб „В света на компютрите “-1 а,б кл.  – р-л  Ем.Ибрахим

 

ДЕН Клуб Ръководител   Час Място на провеждане Срок на провеждане
 
Вторник Клуб „Шевица“-5.а,бкл. Ваня Парапунова 17.50 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 15.10.2019 до 10.06.2020
Сряда Клуб „Забавна математика за 7 клас“

 

Фатма Шехова 16.10 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 16.10.2019 до 24.06.2020
Клуб“Пътешествие в страната на математиката“- 4.б кл.

 

Фатиме Коренарска 15.30 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 16.10.2019 до 10.06.2020
Клуб „Забавно пътешествие в страната на математиката“- 4.а кл. Анифе Куньова 15.30 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 16.10.2019 до 10.06.2020
Клуб „Шевица“-5.а,б кл. Ваня Парапунова 17.50 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски 15.10.2019 до 10.06.2020
Четвъртък Клуб „В света на компютрите “-1.а,б кл. Емине Ибрахим 15.40 Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 17.10.2019 до

28.05.2020

_____________________________________________

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

„Културна идентичност и толерантност“ 

Основно училище “ Паисий Хилендарски “ участва в проекта като партньор на 97 СОУ гр.София.

Проекта стартира на 15.11.2013г. в спортната зала на ОУ “Св. Паисий Хилендарски”.

През месец ноември 2013 г се учредиха клубовете:

„От раклата на баба” , „Интернет“ , „Танцувай с мен“.

Picture1         Picture2

Picture3

Picture5

На 16. 11. 2013г в ОУ”Св.Паисий Хилендарски” бе отбелязан деня на толерантността.Беше  изработена презентация, която беше представена пред учениците на училището.

Picture10

В ОУ Краище  клуб „От раклата на баба„ изработиха терлици от различни райони на България представящи различните етноси .

Picture4

В спортната зала беше организирана забава, на която се представиха танци от различните етноси. Участниците от клуб “ Танцувай с мен” съшо взеха участие.

Picture6

Дни на приятелството ! От 14 до 15. 04 .2014 г.в Пчелински бани  се проведоха “Дни на приятелството“. Участваха клубовете от 97 СОУ и от ОУ „Паисий Хилендарски“.

Picture7     Picture8

Picture9

На12.06.2014г. в ОУ”Св.П.Хилендарски” се проведе заключителна пресконференция във връзка с  приключване на  проект „Културна идентичност и толерантност“.