прием I клас

1233346_645620548796078_197170352_n

Уважаеми родители,  на бъдещите ученици в първи клас,

През тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете. За да Ви подпомогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

Педагозите, които ще работят с бъдещите първокласници са насочили усилията си не само към максимално усвояване на учебното съдържание, но и към плавен преход за децата от Детска градина към училище, възпитаване в добър ученически колектив и работа в екип. Стремим се да развиваме заложбите на децата, като съчетават обучението с  различни извънкласни дейности.

Училището предлага:

 •    Безплатни учебници и помагала
 •    Целодневно обучение – от 8.00 до 17.00 ч. – сборни групи по класове.
 •    Занимания по интереси
 •    Игротеки за всяка полуинтернатна група, физкултурни салони
 •   Безплатен транспорт за ученици
 •   Медицинско обслужване
 •   Безплатна закуска
 •   Допълнително плод или зеленчук два дни в седмицата в 10,00 часа
 •   Столово хранене с отстъпка от цената.

Хранене на учениците:

 • Закуска:
              На безплатна закуска по програма на Министерството на образованието и науката имат право учениците от І до ІV клас – всеки ден от седмицата. Храненето се осъществява по график в столовата на училището.

            По график съгласно  Програма “Училищен плод” учениците от І до ІV клас ще получават допълнително плодове или зеленчуци – банани, портокали, мандарини, сливи, круши, ябълки, моркови, домат и др..

 •     На учениците се осигурява целодневната организация на обучение – сутрин са учебните занятия, а следобяд – занималня /ПИГ/.
 •             Обедно хранене на учениците в целодневно обучение: Учениците, които посещават занималня имат възможност да се хранят в училище. Храненето се извършва под контрола на възпитателите.

Общи условия:

Съгласно разпоредбите на чл.35 (1) от ППЗНП в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Необходими документи:

 •     Заявление за записване (по образец на училището);
 •     Заявление за записване в 1 клас
 •     Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас – оригинал;
 •     Копие от Акт за раждане

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.
Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси .

С удоволствие ще Ви отговорим!