Образователни услуги

Документи- образователни услуги – 2023- 2024г

издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап или степен на образованието -удостоверения ,свидетелства ,дипломи

издаване на заповед за признаване или отказ на клас на класовете от 1 до 6 клас в училище в чужда държава

Инфо-143 – валидиране -ОУ-с.Краище

Инфо-138-приемане-и-преместване

_______________________________________________

Документи- образователни услуги – 2021г

издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап или степен на образованието -удостоверения ,свидетелства ,дипломи

издаване на заповед за признаване или отказ на клас на класовете от 1 до 6 клас в училище в чужда държава

Инфо-138-приемане-и-преместване

Инфо-143-валидиране – ОУ с.Краище

___________________________________________

издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап или степан на образованито -удосостоверения ,свидетелства ,дипломи

издаване на заповед за признаване или отказ на клас на класовете от 1 до 6клас в училище в чужда държава

Инфо-138-приемане-и-преместване

Инфо-143-валидиране3-ОУ-с.Краище