Е-РУСУРСИ

5 юни – Световен ден за опазване на околната следа

Осмокласници създадоха свой е-вестник по случай 50-годишнината от обявяването на деня за световен празник с цел включване в събития с цел защитаване и възстановяване на планетата. Мотото на тазгодишната кампания е „Само Една Земя“.  С малки стъпки към големите промени! Тинейджърите се включиха в кампанията чрез събиране на алуминиеви кенчета, събиране на пластмасови капачки, батерии, хартия и стъкло.  

The 2022 World Environment Day campaign #OnlyOneEarth calls for collective, transformative action on a global scale to celebrate, protect and restore our planet.

ТУК може да хвърлите поглед върху вестника!

Пази ума си млад и не спирай да се upgrade- ваш!
Полезни дейности за всеки, който не спира да се учи:
www.viamichelin.com – планер за пътуване от точка А до точка Б, в който залагаш филтриране с опции, които са ти нужни според интересите, финансите, свободното време и местата, които искаш да посетиш или да се настаниш. Калкулира се и приблизителна крайна цена. Полезно за ползване в часове по АЕ в уроци за туристически дестинации, развиване на логистично и креативно мислене и говорене.
www.biography.com – полезно за часовете по литература
www.goformative.com – удобна платформа за тестове
www.care2.com – чуждоезикови дейности – тематично разделени
www.cia.gov – Central Intelligence Agency – изобилие от дейности и ползотворна информация


Keep your mind young and don’t stop upgrading!

Useful activities for anyone who does not stop learning:

www.viamichelin.com – a travel planner from point A to point B, in which you bet on filtering with options that you need according to your interests, finances, free time and the places you want to visit or settle. An approximate final price is also calculated. Useful for use in English lessons for tourist destinations, development of logistical and creative thinking and speaking.


Ето още някои ресурси, които си заслужава да изпробваме, ако още не сме, разбира се!

1. Auctionbound.com – създаване на интерактивен учебен пътеводител
2. Word it out – още един ресурс за създаване на облаци от думи
3. Lyrics training – да учим чрез песни ( на различни езикови нива)
5. Film-English.com – прекрасна колекция от късометражни филми и планове

Българското възраждане е преломна епоха в нашата история. Това е време, в което българите и техният елит се откъсват от опеката на азиатската Османска империя и се завръщат в своя естествен дом – Европа.

Ученици от 10.А и 10.Б клас в СУ “Нешо Бончев” илюстрират с дигитални постери, създадени от тях, движението за новобългарска просвета и култура, борбата на българския народ за независима църква, организираното националноосвободително движение и възкръсването на българската държава след пет века чужда власт.


The Bulgarian Revival is a turning point in our history. This was a time when the Bulgarians and their elite broke away from the care of the Asian Ottoman Empire and returned to their natural home – Europe.

10-graders from „Nesho Bonchev“ High School created digital posters – the movement for modern Bulgarian education and culture, the struggle of the Bulgarian people for an independent church, the organized national liberation movement and the resurrection of the Bulgarian state after five century of foreign power.


7 Reasons Why: A Journey to the Stars ????
Знаехте ли, че нашето училище СУ „Нешо Бончев“ има своя звезда, наречена SCHOOL NESHO BONCHEV, TYC – 3694-1821-1 в съзвездието Персей и е записана в Международния регистър за небесни тела от 18.06.2010? www.DreamStarDome.com
Днес, 10.04.2021 се навършват 42 години от полета на Георги Иванов (първият български космонавт) в Космоса. Той записа името си в историята, след като на 10 април през 1979 г. в 20:34 часа московско време в Космоса е изстрелян космическият кораб „Съюз-33“.
Автори от XIв споделят своето мнение за живот в космоса и колонизация на Марс като отбелязват Празника на космонавтиката и уважението си към космонавти, учени и всички, работещи в космическата сфера с настоящото списание „7 Reasons Why: A Journey to the Stars“. В него ще откриете местоположението и координатите и на нашата звезда!

Редактори и дизайнери:

Мими Гурбешлиева
Stefani Navushtanova

7 Reasons WHY: A Journey to the Stars

Did you know that our school „Nesho Bonchev“ has its own star, called SCHOOL NESHO BONCHEV, TYC – 3694-1821-1 in the constellation Perseus and is registered in the International Register of Celestial Bodies from 18.06.2010?   www.DreamStarDome.com

On April 10th, 2021, is the 42nd anniversary of the pilot Georgi Ivanov (the first Bulgarian astronaut) into space. He made his name in history after the Soyuz-33 spacecraft was launched into space on April 10, 1979 at 20:34 Moscow time.

Authors from the 11th class share their views on life in space and colonization of Mars, celebrating the Astronautics Day and their respect for astronauts, scientists and all space workers with this magazine „7 Reasons Why: A Journey to the Stars“. You will find the location and coordinates of our school star!

https://bit.ly/3s442s8

Editors and designers: Mariya Gurbeshlieva and Stefani Navushtanova


Електронно е-списание „Африканските животни“ – интердисциплинарен проект по география на английски език. Начинаещите петокласници представиха любопитни факти за Африка и нейните обитатели. Насладете се!

The e-magazine „African Animals“ – an interdisciplinary project on Geography in English. Beginners/5- graders presented interesting facts about Africa and its inhabitants. Enjoy!


Visual Reading in a Nutshell/ Визуално четиво – Буктрейлъри

За 5-та поредна година гимназистите (XI клас) в СУ „Нешо Бончев“- Панагюрище представят своите буктрейлъри пред родители, съученици и гражданското общество. Учениците четат световно известни класици и литературни произведения, които са писани от автори, пишещи на английски език и някои от тях преведени на български, след което създават 2-5 минутни буктрейлъри. Събитието се организира от МО по чужди езици и ментор при изпълнението им е учителят им по английски език.

Докато сме в „локдаун“ и коледна почивка, можете да релаксирате и практикувате английски, като изгледате кратките видеа, създадени върху световно-известни книги, да се докоснете до авторите от миналото и настоящето, до главните герои, живеещи в тъмни или светли дни. Открийте вашата страст:


Visual Reading in a Nutshell – Booktrailers

For 5 years in a row, high school students (11th grade) at „Nesho Bonchev“ High School – Panagyurishte present their book trailers to parents, classmates and civil society. Students read world-famous classics and literary works written by authors writing in English and some of them translated into Bulgarian, after which they create 2-5 minute book trailers. The event is organized in foreign language ​​and their mentor is their English teacher Silviya Bobekova.

While we are in the lockdown and Christmas break, you can relax and practice English by watching short videos based on world-famous books, touching authors from the past and present, the main characters living in dark or light days. Discover your passion:

Гордост и предразсъдъци, Джейн Оустин https://drive.google.com/file/d/1w4mu4YL0K4kAEamUdHihX4TpLYtX40EL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1og1Ktrox0gPpAWdeWDj6rxngvcaVy_IE/view?usp=sharing