ДЕЙНОСТИ

Планувани са 9 мобилности за персонала с цел участие в структурирани курсове и квалификация. Участниците са разпределени в четири направления:

  1. Четирима учители ще се включат в Europass Teacher Academy в курс „Решения за управление на класната стая“, Флоренция – нови методики, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за развитие, идеи за създаване на интердисциплинарни уроци и управлнски решения; 2021
  2. Един учител по английски език ще се квалифицира в Europass Teacher Academy, Тенерифе, „Управление на разнородна класна стая: Посрещане на предстоящите предизвикателства“;
  3. Директор и 2 учители – English Matters, Рейкявик „Структурирани образователни визити/ институти & Обучителен семинар в Исландия“ – обучаемите ще обменят опит в 3 институции;
  4. Един гимназиален учител по английски език ще участва в ETI (Executive Training Institute), Малта  „Методология 3R“- казуси и иновативни практики; усъвършенстване на езикови копетенстности в международна среда.