Курсова задача по ИТ – 8 клас

Представете избрана от Вас тема от долния списък  през класа. За целта:

  1. Потърсете и изберете подходящи материали по темата. Можете да използвате онлайн вариантите на учебниците на издателствата Изкуства и Домино за ориентир. По-долу ще намерите основни точки, които да включите при представянето. Можете да добавите и интересни факти или друга информация, която сметнете за необходима по темата.
  2. Създайте презентация, която да подпомага представянето на темата. Презентацията може да е създадена с PowerPoint, Microsoft Sway, онлайн PowerPoint, Google Slides, Prezi и дори с Word документ оформен по подходящ начин.
  3. Създайте онлайн игра/тест по темата, с които след представянето си да проверим какво е запомнил класа. Можете да използвате за целта learningapps.org , kahoot.it или друг сайт по желание за създаване на тестове или игри.
  4. Представете темата пред класа според определения график. При забавяне повече от две седмици оценката ще се намалява. Представянето заедно с играта трябва да е в рамките на 20 минути (половин учебен час).

При оценяването ще получавате по 1 единица за всеки от горните 4 елемента.

Следват темите с подсказки какво да включите:

Тема 1: Социални мрежи

  • понятията – социална мрежа, блог, форум
  • предимства, опасности
  • правила при работа в социална мрежа
  • видове социални мрежи и предназначението им

 

Тема 2: Електронно обучение

 

Тема 3: Групов електронен адрес

 

Тема 4: Създаване и работа върху общи документи в Интернет

 

Тема 5: Търсене в компютъра

 

Тема 6: Търсене в Интернет. Достоверност на информацията.

 

Тема 7: Работа с приложни програми (видове, инсталация, деинсталация)

 

Тема 8: Помощни системи и самоучители (+пример)

 

Тема 9: Архивиране. Архиватори.

 

Тема 10: Етапи в разработката на уеб сайт. Видове уеб сайтове.

 

Тема 11: Етапи при разработка и изпълнение на проект.

 

Тема 12: Групов проект. Документация и защита.

 

Тема 13: Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.

 

Тема 14: Операционни системи за мобилни устройства.