НВО 10 клас

Задачи от пробна сесия 2018

Практически задачи 2017:

Вариант 1:  условие   таблица  (ученици/училища-документ)

Вариант 2:  условие   информация (водопади – презентация)

Вариант 3:  условие   таблица (климат, max температури2005-2009 – документ)

Вариант 4:  условие   таблица (климат, min температури 2004-2008 – документ)

Вариант 5:  условие   таблица (състезание ученици – документ)

Вариант 6:  условие   Vodopadi-info1 (водопади – презентация / пробно 2018)

Вариант 7:  условие   Culture  (документ / НВО 2019)

http://it-lessons.weebly.com/hbo.html

 

Допълнителни тестове за подготовка:

От learning Apps:  Тест 1       Тест 2      Тест 3      Тест 4      Тест 5

Самопроверка:   Тест 1     Тест 2

 

Тестове за оценка

Тест 1