Решения на задачи 11 клас

Intro to Programming
15 – Благотворителна кампания
16 – Пазар на плодове


Игра „Бесеница“ – тук, тук(цялата)


Игра „Бикове и крави“ – тук и тук (оптимизирано)


Задача „Познай числото“ – код

 


Проект „Калкулатор на дроби“ код


Проект  „Адресна книга“

Бутон „Добавяне на контакт“ – код
Форма „Преглед на контактите“ – код
Форма „Търсене на контакти“ – код