ПЛАН за включване в инициативата 2015 – Meждународна година на светлината и базираните на нея технологии!

2015 – Meждународна година на светлината и
базираните на нея технологии!

Планирани дейности                                                                  Срок за реализиране
• Информационна кампания
„Светлината – носител на живот”                                               м. януари
• Откритията, променили физиката – 19/20 век – презентация и кът / изложба                                                                                        м. февруари/ март
• Фото конкурс „Магията на Светлина” – фотоси из живота на училището                                                                                    м. февруари/ май
• „Читалище „Светлина”, с. Хубавене – история, традиции, съвремие”, в т.ч.:
– проучвателна дейност на ученици в СОУ от селото;
– презентация;
– изложба.                                                                                        м. февруари/май
• Конкурс за есе:
– „Копнежът по светлина и щастие в поезията на Смирненски”                                                                        м. февруари – 11 а,б клас
– „Слънцето, Луната, Светлината”                                                м.май – 11 а,б клас
• Четене на басни и приказки – „Книгите – светлина и смисъл на живота”                                                                                                                                м. април,                        в седмицата на книгата – съвместно с читалищната библиотека6 а,б клас

• Дискусия
„Учението – светлина в кръгозора на човека”                            м. февруари/ май
( посветена на 70 години гимназия в гр. Роман и 150 години просветно дело в града)

• „Стига сме крили светлината си от другите!” – парад на природните науки, посветен на лятното слънцестоене                                                             м. юни
                                                                                                        21 юни 2015