Отчет 2016/2017 г.

Отчет за дейността на ученическия съвет към Средно училище „Васил Левски“-гр. Роман през учебната 2016-2017 г.

1. Общ преглед

През учебната 2016-2017г. УС организира или участва в организацията на събития с активното участие на учениците от гимназията или изготвяне на информационни табла и презентации. В подготовката на тези събития участваха активно 20 представители на УС, а при осъществяването им се включиха (на различни нива) повечето ученици от гимназията. През годината бяха проведени 30 заседания на УС.

2. Събития с активно ученическо участие

2.1. Кампания за превенция и контрол на ХИВ/СПИН 01.12.2016г.

– Раздаване на лентички за съпричастност

– Изготвяне на информационни табла

2.2. Коледа 22.12.2016г.

– Коледно тържество

– Конкурси на тема „Зимна приказка“

2.3. Отбелязване на Националният ден на шоколадовата торта 27.01.2017г.

2.4. Патронен празник 19.02.2017г.

– Презентация

– Изработване на кът и информационни табла

2.5. Деня на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище 22.02.2017г.

– Раздаване на розови значки и стикери за съпричастност

– Изготвяне на информационни табла

2.5. Пролетен карнавал

2.6. Ден на ученическото самоуправление 09.05.2017г.

– Ученическият съвет гордо зае за кратко постовете на учителите и ръководството

3. Информационни акции на УС

  • · 16.11.2016 г.– Световен ден на толерантността.
  • · 01.03.2017 г. – 1-ви март
  • · 03.03.2017 г. – 3-ти март
  • · 08.03.2017 г. – 8-ми март
  • · 22.04.2017 г.– Деня на Земята
  • · 24.05.2017 г. – Ден на народните будители

4. Цели за 2017-2018 г.

4.1. Повторно и подобрено осъществяване на миналогодишните акции с активно ученическо участие

4.2. Засилване на участието на ученици в структурите на УС

4.3. Повишен интерес към и засилено участие на учениците в акциите, организирани от УС

4.4. Организиране на мероприятия и занятия ръководени от участниците в УС

20.06.2017 г. Изготвен от: Вероника Петкова 10 а клас