Съвременни компютърни системи – Част 1

1. Въведение

 • За да придобие съвременния си вид, компютърът преминава през дългогодишно развитие.
 • Още в древността са търсени методи за пресмятане. Първият, от който е познатото и до днес сметало.
 • Развитието на техническите средства за пресмятане преминава през четири основни етапа – предмеханичен, механичен, електромеханичен и електронен етап.
 

 

 • Много хора са посветили живота си за да създават и усъвършенстват машини.
 • Сред тях можем да отбележим един, който е от българки произход Джон Атанасов.
 • Първата изцяло електронно изчислителна машина е конструирана от Джон Атанасов професор по физика в университета в Айова. Заедно с Клифърд Бери (негов асистент) в периода 1936-1941 година разработва АВС (Atanasoff-Berry Computer), който може да решава системи линейни уравнения с 30 неизвестни.
 • Постепенно компютрите с огромни размери, използвани за строго специфични задачи, се превръща в многофункционални устройства, без които живота на съвременния човек е немислим.

Професор Джон Атанасов

 • Роден е на 4 октомври 1903 г. в град Хамилтън, Ню Йорк.
 • Бащата е Иван Атанасов – български имигрант.
 • След 30 годишна борба в съда е завоювал правото да го наричат Създател на компютъра

2. Основна схема на компютърната система

Трите основни компонента в принципната схема на компютърната система са:

 • Централен процесор
 • Оперативна памет
 • Периферни устройства

 • Централен процесор CPU (Central Processsing Unit) е управляващо и обработващо устройство.
 • Процесорът прочита необходимите данни от паметта, изпълнява указаните операции с тези данни от паметта, изпълнява указаните операции с тези данни и записва получените данни в паметта.

Състои се от:

Управляващо устройство, което извлича от паметта командите и необходимите данни за изпълнението им.

-Аритметико-логическо устройство – извършва всички аритметични и логически операции.

-Извлечените данни и резултати се съхраняват в регистри.

 • Оперативната RAM памет е временна в нея процесорът въвежда данни за запис и четене.
 • В постоянната ROM памет се съдържат специфични данни, свързани с управлението на компютъра и се вгражда от производителя
 • Външната памет се използва за трайно съхранение на информация.
 • Периферните устройства осигуряват връзката между компютъра и потребителя.
 • Шината е бърз електрически канал за предаване на данни между устройствата и компютъра.

Задача 1. Създайте работна папка за темата.

Към Втора част на урока