За нас

Разработили:

Лиляна Богданова Бенчева – старши учител по ИТ в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Роман

Полина Бенчева – Ученичка в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Роман