Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение

1. Работа върху общи документи в Интернет

 • Облачните технологии стават все по-актуални (Cloud Services), предлагащи виртуално пространство, в което всеки може да запазва файловете си онлайн и да има постоянен достъп чрез различни устройства.
 • Може да се използват безплатно (с ограничение на пространството) и платено.
 • Примери за облачни платформи с безплатно пространство са: Google Drive, One Drive и др.
 • Всеки, който има Google акаунт може да използва Google Drive. Това е виртуален облак за съхранение, който осигурява достъп до файлове чрез компютър или мобилно устройство, независимо къде се намирате.
 • Може да се работи с различни файлови формати
 • Приложението е съвместимо с основните операционни системи и позволява споделяне, уеб вграждане, офлайн достъп до документите.

Задача 1: Регистрирайте свое безплатно облачно пространство в Google Drive. Разгледайте какви възможности предлага платформата.

 • Ако нямате Google акаунт го създайте

 • След вписване на Google акаунта получавате достъп до услугите:

 • Разгледайте възможностите, които предлага:

2 зад. Разгледайте възможностите, които предлага облачната технология OneDrive.
Първо се регистрирайте.

 • С помощта на безплатната услуга от Windows Live за онлайн съхранение OneDrive Потребителите могат да създават нови документи или да редактират съществуващи файлове от всяко място, имащо връзка с интернет.
 • С базплатно записване може да се направи регистрация. На посочения адрес се праща код, който се записва в следващия етап.

 • Потребителите могат да качват файлове, както и да създават нови (от горния ляв ъгъл) и да ги редактират съвместно.

Задача 3: Запазете свое копие в облачното пространство OneDrive

 • За качване се използва Качване
 • Може да качите файла и чрез влачене.

Задача 4: Създайте презентация в облачното пространство, съдържаща информация за техническите открития променили живота на хората.

Задача 5: Споделете файла с техническите открития със съучениците от своята група, така че да могат да редактират съдържанието.

Задача 6: Създайте си групов e-mail.

3. Среди и системи за електронно обучение

 • електронно обучение се състои в поднасянето на информация по атрактивен начин и води до значително по-добри резултати.
 • Използват се електронни образователни ресурси чрез информационните и комуникационни технологии
 • Включва комбинации от звук, видео, текст и др.
 • Осъществява се самостоятелно или под ръководството на преподавател.
 • Синхронната онлайн комуникацияизползва работещи в реално време инструменти – инструменти, които позволяват на преподавателя и курсистите да комуникират едновременно.
 • Асинхронната комуникация, от друга страна, може да се провежда, дори и ако курсистът и преподавателят са офлайн. Домашните и цялата комуникация, изобщо, ще предават чрез имейли, съобщения, форуми.
 • Електронната система за обучение е платформа, чрез която се осигурява и управлява учебното съдържание.
 • Чрез нея преподавателите могат да създават дигитални образователни ресурси.
 • В тези системи може да се обогатят с видео или сумулация на различни процеси.
 • Нивото на усвояване на материала от обучаемите може да се следи лесно и да се осъществява комуникация (напр в форуми)
 • За нуждите на електронното обучение се използват различни среди за електронно обучение. Пример за такава среда е Moodle – специално разработена за качествени онлайн курсове.
 • Задача Потърсете примери за платформи предлагащи електронно обучение.

4. Активности

 • Да сформираме екипи от трима или четирима ученици. Чрез възможността за работа върху общи документи в интернет създайте презентация на тема „Великите българи“. Всеки от екипа за съхрани файла в работната си папка.