Проектиране на статичен уеб сайт

  1. Етапи при разработване на уеб сайт
  2. Етап: Анализ

Този етап включва няколко важни дейности:

Дейност 1: Избор на тема и определена цел – дефинира се предназначението на сайта.

Задача 1: Избери интересна и привлекателна тема за сайта си.

Дейност 2: Анализиране на потребителите – определя се аудиторията, за която ще бъде предназначен сайта – възраст, интереси.

 

Задача 2: Определете каква е целевата аудитория на сайта.

Важно! Потребителите използват информационните ресурси в интернет с една от три основни цели: за търсене на информация, за търсене на стока или услуга, за забавление и комуникация.

Ако сайта е информационен – да бъде подбрана точна и добре синтезирана информация по темата.

 

При предлагане на стоки и услуги потребителя да бъде насочен директно към обекта на своето търсене.

Сайтовете за забавление посетителите да бъдат заинтригувани от пръв поглед с развлекателни материали.

Дейност 3: Анализ на съществуващите решения – проучват се подобни

решения.

Задача 3: Разгледай сайтове с подобна на избраната от теб тематика.

  1. Етап: Планиране

Изработване на план за работа. При работата в екип се определят ролите на отделните членове и се разпределят задачите, фиксират се срокове за изпълнение.

Изработване на стратегия – оформя се стратегия за разработване на сайта. Намира се баланс между целите, нуждите и вкусовете на потребителите.

Задача 4: Изработи собствена стратегия за разработване на сайта.

Избор на технологични средства – анализират се необходимите технологии за постигане на целите и уменията за използване на избраните средства. Създаването на уеб страници с програма от типа WYSIWIG или СМS платформа не изисква познаване на специфичен ези за програмиране.

Задача 5: Избери необходимите технологични средства за създаването твоя сайт.

  1. Проектиране на уеб сайт
  • Етап: Проектиране

Определя се какви елементи ще бъдат включени и как ще бъдат разположени.

Добра стратегия е да се направи работен вариант (скица) за външен вид и архитектура на сайта.

Задача 6: Подбери подходящи материали по темата, която си избрал.

Задача 7: Проектирай структурата на сайта.

Това е много важен етап, тъй като в него до голям степен се определя функционалността на сайта. Препоръчително е на модулен принцип, при който всяка функция (нов модул) може да се вгради, дори и след завършване на проекта.

Примерни структури:

Линейна структура:

Йерархична структура:

Смесена структура: