Принципи на действие на съвременните мобилни устройства

1. Поколения мобилни комуникации

 • Съвременните телекомуникационни услуги определят една от главните характеристики на обществото ни – мобилността.
 • Връзката към световната комуникационна мрежа може да се осъществи независимо от местоположението на потребителя.

Понятието мобилност може да се разглежда в две направления:

 • Преносимост на устройството – потребителите използват различни видове устройства. Най-разпространени са:

-Смартфон (Smartphone)  е мобилен телефон с операционна система, която е отворена за разработка на допълнителни приложения. Една от основните характеристики на този вид телефон е неговият екран, който обикновено определя размера на самия смартфон.

Таблетът (Tablet) е мобилно устройство със сензорен екран.

-Имат междинна роля между преносимите компютри и смартфоните.

 • Подвижност на достъпа до мобилната мрежа – и потребителя, и мобилното устройство променят своето място, докато мрежата ги следи

 

 

 

 

 

Поколения мобилни комуникации

 • Първо поколение 1 G /от Generation/ (1984 г.) – използват се мобилни телефони (наречени мобифони), които се съзрат чрез аналогова връзка, разпознаваща само глас.
 • Второ поколение 2G (1991 г.) – въвежда се използването на GSM (Global Service for Mobile Communications) чрез цифрови системи, добавя се възможността за изпращане на медийни съобщения MMS, използване на мобилен интернет и др.
 • Трето поколение 3G (2002 г.) – използват се универсални системи за безжични връзки, които предлагат широк набор от възможности за мултимедия, видеоразговори, висококачествен достъп до интернет
 • Четвърто поколение 4G (с демонстрация през 2006 г.) – предоставя безжична свързаност на големи разстояния за различни устройства, като скоростта на пренос на данни е няколко пъти по-бърз от тази на 3G мрежите

Задача 1: Потърси информация в интернет относно скоростта на пренос на данните за различните поколения мобилни комуникации.

2. Наземна обществена мобилна мрежа

 • Чрез базови станции, наречени клетки, абонатът получава радио достъп в област с определено покритие. Областта на местоположението може да включва една или няколко клетки. Придвижвайки се, абонатът сменя клетката и при необходимост автоматично връзката превключва към друга базова станция.
 • Централата за връзки с подвижни абонати обслужва потребителите, използващи някоя от клетките, принадлежащи на нейната област. За да може да ползва услугите на своя абонамент, централата трябва да има информация за абонатния профил

 • Съществуват възли в мрежата, които съхраняват постоянно данни за профилите на потребителите и такива, които използват информация за временно използващи съответната област.
 • Когато абонатът се намира в областта на обслужване на дадена мобилна централа от централната база данни се изпраща информация за профила му към базата данни за временно пребиваващи.

Връзката на мобилната мрежа с други мрежи – обществени телефонни мрежи, цифрови мрежи с интеграция на услугите и други мобилни мрежи, се извършва чрез централи шлюз (Gateway)

Задача : Разработете презентация за: „Обобщена функционална схема на мобилна мрежа»

3. Операционни системи за мобилните устройства

 • Специфични характеристики на мобилните устройства, които трябва да се съобразяват мобилните операционни системи са например ограничения относно паметта и процесора, особености на екрана и навигацията.
 • Масово използвани към настоящия момент мобилни операционни системи са: Android, Symbian, iOS, Windows Phone и др.
  • Функционалността на ОС за мобилни устройства, както и при другите ОС, непрекъснато се развива и разширява.
  • Разработчиците включват:
 • -виртуална клавиатура- мултитаскинг (Multitasking – едновременна работа с повече от едно приложение)- разрешени опции за контрол на вградена камера-Управление на WiFi безжичен пренос на данни

  -Пълноценна офис функционалност

  -Функция, достъпна само с едно натискане на екрана, е NFC устройства на приложения, музика, видео

  -Полезна функция и използването на mikro SD карта

Задача 2:

 • Чрез възможността за работа в общ документ с помощта на свой съученик създайте кратка презентация за възможностите на най -използваните операционни системи за мобилните устройства

Задача 3:

 • Направете снимка с мобилното си устройство и я изпратете на свой съученик

 

4. Приложения за мобилните устройства

 • За разширяване на функционалността на мобилните устройства се създават множество приложения.
 • Мобилните приложения се свалят от специализирани сайтове в интернет или от големите онлайн магазини (Google Play, App Store и др.)
 • Всяко устройство е полезно и привлекателно най-вече с приложенията си

Задача 4: Създай документ, съдържащ изображение и информация за техническите характеристики на избраното от теб устройство. Посочи каква операционна система може да се инсталира на съответното устройство. Съхрани с подходящо име.

Активности

 • Опиши каква е разликата между връзка на мобилното устройство към безжичната локална мрежа (WLAN) и мобилни комуникации.
 • Изброй различни начини за прехвърляне на информация от към мобилното ти устройство.
 • Чрез мобилното устройство запиши видео с изпълнение на песен в час по музика. Прехвърли файла на компютър.