Обобщение тема1 до тема3

1 задача: Изготви таблица по посочения модел.

  • Въведи информация за различни приложни програми според предназначението им.
  • Съхрани файла с подходящо име в работната папка по темата

2 задача: Въведи в текстов документ

Съхрани файла с подходящо име в  съответната папка.  Упътване: За въвеждане на формули от раздел Insert, група Equation:

Разпределете се в екипи и изгответе презентация на една от посочените теми:

  1. Графитите и стрийт арта – средство за комуникация и форма на социална позиция
  2. Представяне на числата. Двоична, десетична и шестнайсетична бройни системи
  3. Приложен софтуер за възпроизвеждане и запис на музика
  4. Причини за агресията и типични форми за агресивно поведение
  5. Обмяна на веществата и здравословен начин на живот
  6. Ключови компетентности за професионално развитие и кариера

Оформете презентацията като спазвате основните правила. Съхранете файла с подходящо име.