Информационни технологии за социално общуване

1. Въведение

 • Живеем във времето на дигиталните устройства. Огромни количества информация се дигитализират всяка минута. Влиянието на интернет нараства.
 • Мобилните устройства стават все по-лесни за употреба. Пространствените, времевите и техническите ограничения на компютрите са вече премахнати.
 • До информацията се достига с натискане на няколко клавиша.
 • Най-използваното техническо средство на съвременния човек е мобилното устройство.

Задача 1: В своята папка създайте папка с име КМ8. В нея съхранявайте всички файлове от настоящата тема.

2. Предназначение и принципи на използване на социални мрежи и блоговете

 • В последно време в интернет голяма популярност придобиха социалните мрежи и блогове.
 • Потребителите разказват различни истории, съобщават новини или споделят мислите си.
 • Блогът е публикуване на различна по вид информация (авторски идеи, лични коментари и др.).
 • Стандартният блог съчетава текст, изображения, видео свързани с темата.
 • Социалната мрежа (Social Network) е платформа или уеб сайт, с цел осъществяване на социални взаимоотношения между хората.
 • Тези мрежи създадоха нов и уникален начин за общуване – осъществяване връзки между хората от цял свят.
 • Много фирми използват социалните мрежи за маркетинг. Споделянето и харесването на продукти в профилите на потребителите е мощен рекламен инструмент.

Задача 2:  Потърсете в интернет блог по тема, която ви допада.

Кои от посочените мрежи познавате?

Задача 3:  Регистрирайте свой профил в Pinterest

3. Настройки за поверителност

 • Влезте в профила си в социална мрежа и направете настройки за поверителност.

Задача 4: Използвайте възможностите на социалната мрежа за да обсъдите и да организирате мероприятие по случай 1 ноември – Ден на народните будители (галерия в коридора, информационно табло с популярни цитати, страници в социалната мрежа с информация по темата.)

4. Активности

 • Посочи какво е предназначението и какви са принципите на използване на социалните мрежи.
 • Потърси информация в интернет за писането на блог.
 • Направи съпоставка между предлаганите възможности на двете най-използвани мрежи към настоящия момент.
 • Напиши кратък текст на тема „Влиянието на социалните мрежи върху живота на хората“.

Задача