Инсталиране и деинсталиране на софтуер

1. Видове софтуер според условията за ползване

 • ОС разполага с много приложения: Paint, Notepad, Cd Player, Soud Recorder, но те решават определен кръг задачи.
 • Затова се налага добавяне на различни програми.
 • По своята същност софтуера е продукт на интелектуално творчество, закриля се от Закона за авторското право

 • Основното действие, което е обект на правна защита, е възпроизвеждането на копия на програмите. За да се добие законно право да се използва дадена програма е да се зaкупи от притежателя на авторските и права.
 • При закупуване получаваме оригинално копие на инсталиращата програма, оригинален сериен номер и оригинална документация.

Лицензионни споразумения

 • В Интернет има софтуерни продукти предлагани с лицензионни права.
 • Това са безплатни програми (Free software)
 • Свободно разпространявани програми(freeware)
 • Програми за временно ползване(shareware)
 • Демонстрационни програми (demo)
 • Най-популярни и лесни за достъп са безплатните и свободно разпространявани програми(freeware). Инсталират се бързо, без регистрационен номер и лесно се деинсталират.
 • Програмите за временно ползване имат ограничен срок на ползване, след което повечето им възможности са недостъпни и потребителят трябва да намери възможност да ги лицензира.
 • Демонстрационните (Demo) програми се предлагат с рекламна цел, но възможностите им са ограничени.
 • Adware – потребителите не заплащат такси, но при използване се получават множество реклами.
 • Open Source Software – софтуер с отворен код – разпространява се свободно, неговите автори дават право на потребителя да ги изучава, копира, променя и подобрява.

2. Инсталиране и деинсталиране

   • Инсталирането на необходимия софтуер се осъществява под управлението на инсталираща програма, която най-често е изпълним файл с име Setup.
   • Тя създава на указаното от потребителя място на твърдия диск, необходимите папки, пренася в тях файловете на програмата и създава връзки между собствените файлове и системните файлове на ОС.

   • За удобство на потребителя при работа с инсталираните програми, те създават на работния плот препратки към изпълними файлове и добавят тези препратки към менюто All Programs, а след допълнителна настройка – и към лентата с икони за бърз достъп Quick Launch.
   • Като се има предвид, че един компютър се използват няколко потребителски акаунта, даващи различни права на достъп, то в процеса на инсталиране трябва да се окаже кои от акаунтите ще използват програмата.
   • Ос притежава специализирано средство за управление процеса на инсталиране и деинсталиране на приложения (Add/Remove Programs), което е достъпно от Control panel.

Задача 1: Инсталирайте програмата Opera GX
Задача 2: Потърси с помощта на изкуствения интелект, вграден в Opera GX примери за различни програми за различни видове софтуер според правата на ползване.
Задача 3: Инсталирай програмата Microsoft Expression Web 4

Microsoft Expression Web 4 Download | TechSpot

 

   • Изпънете стъпките:

3. Идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми

   • Една изправна компютърна система стартира по следния начин: зарежда се BIOS, изпълнява се Self-Test, зарежда се ОС.
   • След завършване на системната конфигурация се идентифицират потребителите.
   • Понякога се появяват различни хардуерни и софтуерни проблеми.

   • Софтуерните проблеми се дължат на несъвместимост на софтуера, проблеми в настройките на ОС, повредени или изтрити файлове.
   • Хардуерните могат да бъдат причинени от неработещи или липсващи драйвери или техническа неизправност на някое устройство.

Задача: Потърсете в интернет програми, предназначени за идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми. Разгледай възможностите, които предлагат.

Активности

   • Опишете какво представляват процесите инсталация и деинсталация на приложна програма.
   • Какво означава многозадачна операционна система
   • Какво включва процесът на дефрагментиране на диск?

Дискусия на тема: Как да разучим сами програмата Microsoft Expression Web 4?