Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми

1. Използване на самоучител при работа с непозната приложна програма

 • Съществува огромно многообразие от приложни програми, с цел решаване на задачи необходими на потребителите.
 • Някои са сходен интерфейс на Office пакета. Други за решаване на специфични проблеми.
 • Често потребителя трябва да използва непознати приложни програми. За да работят с тях често използват „метода на пробата и грешката“ или помощ от приятел.
 • Най-полезният начин за опознаване на възможностите на програмата и гарантиращ резултат е така наречения самоучител.

 • Самоучител (Tutorial или Self-Istruktor) е кратко или подробно описание на действията за постигане на определена цел (например решаване на практическа задача) с помощта на приложен софтуер.
 • Такива на например наръчниците Manuals или Guides, „често задавани въпроси“ (FAQ) и допълнителни текстови файлове именувани “Read me”.
 • Чрез самоучител бързо могат да се разучат основните функции на програмата. Самоучителите съдържат текстова информация с илюстрации, видео или комбинация от посочените

Задача:

 • Потърсете уеб базиран самоучител по Microsoft Expression Web 4.
 • Изберете някои от намерените резултати и разгледайте предоставената информация.

2. Помощна система

 • Разработчиците на софтуерни продукти включват помощна информация (Help) за потребителите
 • В нея подробно се описва функционалността на програмата. В повечето случаи, обикновено групирана в категории.
 • Задача: Разгледай част от помощната информация за работа с Microsoft Expression Web 4.
 • За целта от менюто Help се избира User Guide.

Задача:

 • Преведи част от помощната информация на програмната за работа с фреймове (Frames).
 • Съхрани превода в текстов документ. При необходимост използвай уеб базиран речник.

Активности

 • Сформирайте 4 екипа. Задачата на всеки екип е да разработи кратка презентация за непозната приложна програма, която смята, че ще е полезна и интересна. Включете кратък видео самоучител. Споделете презентацията с другите екипи.
 • Например: GeoGebra