Ефективно търсене на информация

1. Локално търсене с Windows1.
Защо се налага търсене на  файлове?

 • Операционната система е съставена от хиляди различни файлове, които са записани на точно определени места.
 • Програмите инсталирани на компютъра, също включват голям брой файлове.
 • С помоща на тези програми ежедневно се създават все нови и нови файлове – таблици, презентации, изображения и др.
 • Ако всички фалове са разпределени по подходящ начин, достъпът може да бъде осъществен чрез Windows Explorer. Но понякога се случва да се забрави мястото, на което е записан даден файл.

2. Специализирани средства за намиране на файлове

 • В Windows XP това става чрез командата Search меню Start.
 • Търсенето се започва и клавиша Win

 

 

 

 

 

 

Чрез бутона Search от лентата с инструменти на Windows Explore

3. Критерии за търсене

 • Основните критерии са свързани с :
 • Име на файл
 • Тип на файл
 • Дата и час на създаване и последна модификация
 • В повечето случаи се налага търсене, защото след определен период се забравят имената на файлове или мястото, където са записани.
 • Затова тези символи или имена се заменят с глобалните знаци “?” или “*”
 • Знакът “?” замества само един символ, точно в същата позиция в която е записан
 • Знакът “*” замества произволна група от символи

Задача 1

 • Ако се зададе за търсене Protocol_?_2009.doc, могат да бъдат намерени файлове Protocol_1_2009.doc
 • Protocol_8_2009.doc, Protocol_9_2009.doc. Но ако съществува документ с името Protocol_10_2009.doc, няма да бъде открит.
  • Ако се зададе за търсене Protocol_*.doc, могат да бъдат намерени файлове Protocol_10_2009.doc
 •         Protocol_13_2008.doc, Protocol_март_2009.doc, както и всички резутати от пърмия пример.

Задача 2. Запишете критериите или Играта Стани богат:

4. Съставни заявки за търсене на информация

 • За достигане на дадена информация в интернет се използват функциите на така наречените търсещи машини (Search Engine) или накратко търсачки.
 • Съществуват множество търсачки; всяка има собствена база данни
 • При задаване на заявката се проверява за съвпадение на темата или ключови думи.
 • Използвайте повече от една търсачка тъй като резултатите могат да се различават значително.

Задача 3: Потърси в интернет безплатни за употреба изображения на Шипка.

5. Критерии за оценка на достоверността на намерената информация.

 • Всеки публикува информация в Интернет.
 • Препоръчително е да се провери дали дадената информация е подкрепена с факти
 • Използват се допълнителни функции на търсачките например детайлно търсене
 • Агент търсачките (Search Agents) предават заявката в няколко търсачки едновременно

 

 

 

 

 

Задача 4:

 • Потърси в интернет информация относно причините и последиците на Великите географски открития.
 • Ограничи резултатите като зададеш да се показват само PDF файлове на български език.
 • Съхрани един от резултатите в папката си.

Основни критерии за качеството на намерената информация

 • Автор – с какъв авторитет, репутация, класификация; дали източника е официален орган;
 • Актуалност – датите на създаване и публикуване на документа в Интернет
 • Точност – допускани ли са грешки и от какъв характер са
 • Информационна стойност – уникалност, има ли конкретни факти
 • Обективност- безпристрастност
 • Обхват и пълнота
 • Завършеност цялостно представяне на информация

Активности

 • Потърсете в интернет видео клипове в сайт за видео споделяне през последните 24 часа.