ЗДРАВЕЙТЕ!!!

Това е сайтът на Училищен координационен съвет за противодействие на тормоза в Гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски” – гр. Бургас. Професионалистите в него се обединяваме в името на идеята,  че заедно можем да спрем тормоза!

Нашата цел е да изградим една по-безопасна и сигурна учебна среда за младите хора в училище, в която всеки има възможност да развива и реализира способностите и талантите си. Надяваме се да вдъхновим всички – учители, родители и ученици да поемат отговорност за недопускане на прояви на тормоз и да покажем, че гимназията ни е  място, където тормозът вече няма да се толерира под каквато и да е форма.

Ще работим активно в партньорство с родители, ученици, местна власт, НПО и други организации, за да подобрим поведението на децата и да развиваме добри практики, за да намалим насилието. Ще насърчаваме и развиваме култура на приемане, участие, приятелство и  активно включване на всички. Вярваме, че всички членове на училищната общност имат право да се чувстват ценени, уважавани и  приети и да идват в училище без страх.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  • Да повишим информираността сред цялата училищна общност за различните лица на тормоза и ефекта, който оказва върху живота на децата и младите хора;
  • Да защитаваме децата и младите хора от малтретиране и дискриминация и да гарантираме правото им да растат и учат в безопасна и сигурна среда;
  • Чрез подходящи програми да развиваме уменията и знанията на младите хора за ефективно справяне с тормоза.

ЕКИП

Неди Абрашева – зам. директор УВД

Елена Кирова- зам. директор УВД

Калинка Мишинова – психолог

Нора Кондева – старши учител

Теодора Боянова – старши учител

Елена Маркова – старши учител

Тодор Тодоров – старши учител

Катя Иванова – старши учител

Призоваваме и други родители и ученици да се включат в заседанията на съвета, както и да ни изпращат предложения с интересни идеи за справяне с тормоза чрез формата за обратна връзка на сайта.