Здравейте!

 

Главен учител в СУ‘‘ Св. Паисий Хилендарски“

Преподавател по български език и литература

Завършила ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност – Българска филология

Образователно-квалификационна степен –магистър

Професионално – квалификационна степен – Първа

Работи като учител от 1992 година, а от учебната 1999/2000 г. в СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица. От 2000 г. работи като главен учител.

Участва в издаване на две книги по повод годишнини на училището:

Ø „ 80 години – светско училище в Абланица;

Ø „ И слово … и светлина“ – алманах с ученическо творчество по повод 90 години светско училище в с. Абланица.

Оценител на матури последните 6 години.

Национални награди – Почетно отличие „ Неофит Рилски“ от 2015 г.

         Учител на годината – 2018 г.

Настоящият сайт има за цел да представи и подкрепи преподавателската ми философия, да очертае краткосрочните и дългосрочни цели, които целя да постигна в процеса на преподаване, както и да покаже ориентацията на целите ми за личностно израстване и реализация.

Основен фактор, допринесъл за решението ми да се занимавам с преподавателска дейност, е положителното влияние върху личностното ми развитие, което са имали преподавателите ми преди всичко в студентските години, а и след това по време на квалификационната ми дейност.

Като цяло смятам, че всеки човек трябва да има за цел не само натрупване на знания и умения, но и да ги предаде на други хора, на които да послужат в социалната им реализация. За мен това означава както чисто формалните знания, преподавани като съдържание на предметите в училище, така и цялостното отношение, което човек изгражда към живота и света около себе си. Това включва сред много други преди всичко: знанието и разбирането на  собствените качества и възможности, емоции и поведение, както и отношението към способностите и правата на другите, гражданска позиция и активно съзнание. По тази причина виждам съвременния учител преди всичко като човек, който дава пример на своите ученици в процеса на работа и чрез познанието.

Сред мотивите, които провокират желанието ми да бъда учител, на първо място стои желанието да предам малка или по-голяма част от знанията и опита си на млади хора, които все още формират своите представи и възгледи за света и на които би била полезна и интересна моята гледна точка. Работя години наред с млади хора и смятам, че те ме зареждат с енергия и ми дават повод за мотивация да Бъда учител.

Автобиография – тук