Всички публикации от riovidin

Свободни работни места за старши експерти в РУО – Видин

Свободни работни места за старши експерти в РУО – Видин:

  • старши експерт по организация на средното образование – повече информация можете да видите тук.
  • старши експерт по чужд език и по майчин език – повече информация можете да видите тук.
  • старши експерт за обучението в начален етап – повече информация можете да видите тук.
  • старши експерт по предучилищно образование – повече информация можете да видите тук.

Абонамент на Издателство „Аз-Буки“

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

РЕГИОН ВИДИН

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката (чл. 50 и чл. 51 на ЗПУО), представям на Вашето внимание цените за абонамент както следва:

Издание Годишен абонамент
вестник „Аз-буки“ 78,00 лв.
сп. „История“ 36,00 лв.
сп. „Български език и литература“ 36,00 лв.
сп. „Математика и информатика“ 36,00 лв.
сп. „Педагогика“ 80,00 лв.
сп. „Професионално образование“ 48,00 лв.
сп. „Философия“ 28,00 лв.
сп. „Чуждоезиково обучение“ 36,00 лв.
сп. „Стратегии на образователната и научна политика“ 50,00 лв.
сп. „Природните науки в образованието“ 50,00 лв.

Освен в разпространителските мрежи, можете да се абонирате и директно в редакцията на „Аз-буки“, за да ползвате отстъпка.

Съгласно чл. 49 на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, квалификационен кредит се присъжда също така за:

– подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;

– научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.

Повече информация можете да намерите на www.azbuki.bg.

С уважение,

д-р Надя Кантарева-Барух

Директор

Награждаване на победителите в Димитровденско математическо състезание

В навечерието на духовния празник на град Видин се състоя награждаването на победителите в традиционнито Димитровденското математическо състезание, което се организира за шестнадесета поредна година.Състезанието се провежда под патронажа на кмета на Община Видин, със съдействието на Регионално управление на образованието и Съюза на математиците в България – секция Видин. В него се включиха 361 участници – ученици от трети до дванадесети клас и бивши ученици от цялата страна. В състезанието участваха 79 представители от Сърбия и Румъния. Кметът на Община Видин, Началникът на Регионалното управление на образованието и Председателят на Съюза на математиците в България – секция Видин връчиха златните, сребърните и бронзовите медали на  състезателите, класирали се на първо, второ и трето място в категориите от 3 до 12 клас, както и в категория „бивши ученици“.

Пожелаваме на всички участници в състезанието, и на всички ученици да бъдат здрави и успешни, и да посрещнат с много настроение духовния празник на Видин.