17.05.2021 г.

Формуляр за оценка на уроци, представени на работна среща от разстояние в електронна среда с учители по английски и немски език в област Видин, разработени по методиката на проект „CREATING AN INNOVATIVE PLATFORM OF TEACHING AND COMMUNICATION IN A DIGITAL SOCIETY”.

https://forms.gle/YeieTaidk2K7cyWy8