Училища

Населено място Име на училището Директор Телефон
Видин ГПЧЕ
„Йoрдан Радичков“
Любомир
Асенов
Георгиев
094/600442
Видин ППМГ
„Екзарх Антим І“
Румяна
Софрониева
Петрова
094/600912
Видин СУ
„Цар Симеон Велики“
Ирена        Лилкова      Гъркова 094/600221
Видин СУ
„Св. св. Кирил и Методий“
Бисерка    Любенова
Каменова
094/606157
Видин СУ
„Петко Р. Славейков“
Росица
Ангелова
Илиева-
Димитрова
094/600218
Видин ПГ
„Проф. д-р Асен Златаров“
Мариета
Апостолова
Георгиева
094/600805
Видин ПГТ
„Михалаки Георгиев“
Евлогия
Богомилова
Манджукова
094/601738
Видин ПТГ
„Васил Левски“
Маруся
Николаева
Петрова
094/600652
Видин ОУ
„Иван Вазов“
Пролетка
Цветкова
Кирова
094/600287
Видин ОУ
„Любен Каравелов“
Любка
Николаева
Найденова
094/923125
Видин ОУ „Епископ Софроний Врачански“ Нина
Иванова
Нинова
094/600282
Видин ОУ
„Отец Паисий
Лиана
Павлова
Иванова
094/600944
Видин ОУ
„Свети Климент Охридски“
Теодора
Пенчева
Ганчева
094/600324
Дунавци ПГСС
„Г. М. Димитров“
Александра
Емилова
Спасова-
Маринова
09314/9991
Дунавци ОУ
„Христо Ботев“
Елка           Асенова      Качкова 09314/2368
Белоградчик СУ
„Христо Ботев“
Цветан
Петров
Михайлов
0936/53135
Белоградчик НУ
„Васил Левски“
Илианка
Панайотова
Трифонова
0936/53262
Рабиша ОУ
„Васил Априлов“
Йорданка
Еленкова
09329/6250
Бойница ОУ
„Васил Левски“
Наташа    Кирилова    Петрова 0938/98809
Брегово СУ
„Св. св. Кирил и Методий“
Илияна
Калчева
Кръстева
09312/2164
Грамада СУ
„Христо Ботев“
Ивайло      Руменов      Иванов 09337/2152
Димово СУ
„Св. св. Кирил и Методий“
Атанас        Милчев          Ничев 09341/2374
Арчар СУ
„Христо Ботев“
Ширин
Раимова
Шахин
09317/2313
Орешец ОУ
„Димитър Благоев“
Валери
Кирилов
Александров
09322/2360
Кула СУ
„Васил Левски“
Диана
Йончева
Декова
0938/32510
Раковица ОУ
„Христо Ботев“
Борислав
Ценов
Тодоров
09332/257
Ново село СУ
„Св. св. Кирил и Методий
Ирена
Георгиева
Цветкова
09316/2240
Ружинци СУ
„Никола Й. Вапцаров“
Милен
Михайлов
Викторов
09324/2293
Дреновец СУ
„Никола Й. Вапцаров“
Бойка          Сашева Александрова 0936/98123
Бело поле ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“
Зоя        Младенова    Йорданова 09325/2217
Чупрене ОУ
„Акад. М. Димитров“
Захарин       Иванов    Захариев 09327/2481
Горни Лом ОУ
„Христо Ботев“
Лора
Емилова
Гаргова
09326/2336

Училища, които имат възможност за осигуряване на дистанционна форма на обучение:
ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци, община Видин
ОУ „Димитър Благоев“ с. Орешец, община Димово

 

Вашият коментар