Центрове за подкрепа на личностно развитие

>

Населено място Име на центъра Директор Телефон
Видин ЦСОП
„Д-р Петър Берон“
Анжела
Величкова
Йотова-
Стефанова
094/600776
Видин Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране (ЦПЛР КОК)
адрес: гр. Видин,
ул. „Княз Борис I“ 32
е-mail: karierno.orientirane.vidin@gmail.com
Силвия
Иванова
Ставрева
094/600859
Видин Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  (РЦПППО) Ася
Петрова
Иванова
 094/606868
Видин Център за подкрепа за личностно развитие – Градско ученическо общежитие Михаил
Вълчов
Николов
094/601754
Белоградчик Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Белоградчик Таня
Тончева
Тодорова
 0936/53155
Брегово Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца Татяна
Илиева
Стойкова
 0884437693

Вашият коментар