Образци на документи

 

 

Заповед за Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2017/2018 г. от тук


Заповед за провеждане на оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите  на учебници и на учебни комплекти за III клac, на учебници за VII клас и за IХ клас, на учебни комплекти па чужд език по учебна програма за постигане на ниво A1 и на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка от тук


 

Вашият коментар