РУО Видин

 

Правомощията на началника на РУО можете да видите тук.


Бюджет и уточнен план за 2022 година 2022RUOVdByudjet

2021/2022 учебна година

Годишен план  за дейността на РУО – Видин за учебната 2021/2022 година RUO-VIDIN_GOD.PLAN_ 2021_2022

Бюджет и учочнен план на РУО – Видин за 2021 година от тук

Програмен отчет на РУО – Видин към 31.12.2021 година 2021RUO-Vidin-otchet

2019/2020 учебна година

Бюджет и учочнен план на РУО – Видин за 2020 година от тук

Програмен отчет на РУО – Видин към 31.12.2020 година 2020RUO-Vidin-otchet


2018/2019 учебна година

Годишния план  за дейността на РУО – Видин за учебната 2018/2019 година можете да видите тук.

Касовият отчет на РУО – Видин към 31.10.2019 г. можете да видите тук.

Бюджета на РУО – Видин за 2019 година можете да видите тук.

Отчета на бюджета на РУО – Видин за периода януари – ноември 2018 г. можете да видите тук.

Бюджета на РУО – Видин за 2018 година можете да видите тук.


2017/2018 учебна година

Годишният план  за дейността на РУО – Видин за учебната 2017/2018 година можете да видите тук.

Отчетът на бюджета на РУО – Видин за първото тримесечие на 2017 г. можете да видите тук.

Бюджетът на РУО – Видин за 2017 година можете да видите тук.


2016/2017 учебна година

Годишният план  за дейността на РУО – Видин за учебната 2016/2017 година можете да видите тук.

Уточненият план за бюджета на РУО – Видин през 2016 г. можете да видите тук.

Отчетът на бюджета на РУО – Видин през 2016 г. можете да видите тук.


2015/2016

Отчетът за дейността на РИО – Видин за учебната 2015/2016 година можете да видите тук.

Вашият коментар