Задължителна училищна документация


Заявяване на документите от задължителната документация за края на учебната 2015/2016 година – повече можете да видите тук.


Заявяването на документи от центровете за професионално обучение ще се осъществява чрез Националната агенция за професионално образование и обучение.

Вашият коментар