Екип

 

Старши експерт по организация на средното образование

Име Длъжност Телефон Стая
Веселка Асенова Началник на Регионално управление на образованието – Видин 0888683577 12
Наталия
Крумова
Началник на отдел ОМДК  0899007253 4
Таня
Иванова
Старши експерт по предучилищно образование 0896191869 1
Галя
Павлова
Старши експерт по български език и литература 0895771008 10
Ели Янакиева Старши експерт по чужд език и по майчин език  0896552188 10
Ирена
Водова
Старши експерт по математика 0895771010 6
Владко
Вълчев
Старши експерт по обществени науки,  гражданско образование и религия 0895668075 6
Иглика
Филипова
Старши експерт по природни науки и екология  0895771009  4
Цветанка Червенкова Старши експерт по физическо възпитание и спорт 0895771007  1
Анета Кирилова Старши експерт по професионално образование и обучение 0877742830 2
Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО)
Ангел
Донкин
Началник на отдел АПФСИО 0897936877 3
Рени
Йорданова
Главен счетоводител  0895668074 5
Старши експерт по информационно осигуряване 5
инж. Даниела Маринова Старши експерт по анализ на информацията 0895771011 2
Анжела Боянова Главен специалист човешки ресурси 0882083064 9
Юлия
Маринова
Технически изпълнител – касиер  094/601731 0895665165 11

 

Вашият коментар