Профил на купувача


 

17.10.2014. заповед търг


26.05.2014. Заповед за публичен търг за отдаване на част от имот – публична държавна собственост – туктърг26


10.04.2014. Заповед за организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  помещение /лавка, необорудвана/ от 11,15 кв.м. за продажба на закуски, находяща се на първи етаж в ПТГ „Васил Левски” – тук.