За нас

В Професионална техническа гимназия „Васил Левски” се обучават 111 ученика в дневна форма на обучение, 32 ученика в задочна форма на обучение и 25 ученика в самостоятелна форма на обучение.

Професионална техническа гимназия “Васил Левски” – гр. Видин е училище, обучаващо технически кадри с придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация в следните направления: „Електроника и автоматизация”, „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, „Електротехника и енергетика”, „Строителство и геодезия”, „Приложна информатика”, „Компютърни науки”.


 

Дългогодишно извършваното обучение по посочените професии е довело до натрупване на опит, материално техническа база, взаимодействие с редица работодатели и подбор на висококвалифициран преподавателски състав във всички направления.

През последните години училището проучва и анализира пазара на труда и предлага нови професии и специалности, отговарящи на нуждите на икономическото развитие в региона и страната.

Гимназията разполага с:

  •  9 работилници във всички професионални направления
  • 29 учебни кабинета
  • лаборатории във всички професионални направления
  • 5 модерни компютърни кабинета с неограничен достъп до Интернет
  • богата библиотека с читалня
  • физкултурен салон с тенис и фитнес зала, използване на спортни площадки
  • видео зала – за онагледяване на учебния материал
  • учебен полигон за подготовка на водачи на МПС
  • медицински кабинет
  • бюфет за закуски. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *