Самооценяване


ДОКЛАД от проведено самооценяване на Професионална техническа гимназия „Васил Левски” – гр.Видин за учебната 2014/2015година ТУК