Приключи практиката по проекта

Учениците от ПТГ "Н.Й.Вапцаров", гр.Враца завършиха производствената си практика в професионален център bbW, гр.Франкфурт (Одер).  Те представиха с презентации своите впечетления от обучението си и културната програма. Нашите партнжори bbW показаха специално създен филм за мобилността ни, като официално връчиха копие на придружаващите учители.
Учениците получиха от екипа на bbW сертификата за проведената мобилност и  европас сертификати на немски и български език.

Мобилност по проекта

След като преминахапредварителна езикова  и културна подготовка,  20 ученици от 11 клас, специалности "Компютърни мрежи" и "Компютърна техника и технологии" заминаха за гр. Франкфурт (Одер), придружавани от двама учители.

Учениците ще проведат двуседмична практика по специалността. В програмата е включена и екскурзия до Берлин, с разглеждане на забележителностите. 

Започна предварителната подготовка

Учениците, които бяха избрани като крайни ползватели по проект "Да знам  и мога по Европейски стандарти", програма Леонардо да Винчи Мобилност, започнаха езикова подготовка по немски език. В продължение на няколко месеци, те ше бъдат обучавани по разговорен и терминилогичен немски език. Учениците ше се подготвят за своята практика в Германия. 

Приключи подбора на ползватели

Приключи подбора на ползвателите по проект "Да знам и мога по европейски стандарти".
Учениците подали заявления, решаваха тест по професионална подготовка и тест по немски език.

Комисията по подбор избра следните ученициот специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи:

1    ГАЛИН САШОВ МИТОВ
2    ИВАЙЛО ТИХОМИРОВ ИЛИЕВ
3    ИЛИЯН ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ
4    ЕРИК ЕРИЕВ ПЕТКОВ
5    МАРИО ВЕСЕЛИНОВ ФИЛЬОВСКИ
6    АНИ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
7    ЙОРДАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
8    ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
9    БОГОМИЛ БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
10  МАРИО ИВАЙЛОВ НИКОЛОВ
11  СТЕФАН ДАНИЕЛОВ ГАЦИНСКИ
12  ГЕОРГИ ДОБРЕВ ИВАНОВ
13  РОБЕРТ ТИХОМИРОВ ЗЛАТЕВ
14  ВЕНЦИСЛАВ ИВОВ МИХАЙЛОВ
15  АЛЕКС НИКОЛОВ СПАТОВСКИ
16  РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
17  СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ФИДОСКОВ
18  ТЕОДОР ПЛАМЕНОВ РУШЕМОВСКИ
19  МИТКО ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
20  ВЕСЕЛИН ЦВЕТОМИЛОВ КУЛИНСКИ
Резерви:

Представяне на проекта

На 17.10.2011 година пред родителите и учениците от специалности "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи" бе представен проект по програма "Учене през целия живот", секторна програма Леонардо да Винчи Мобилност.

Представени бяха целите и възможностите, които проекта предоставя на учениците, както и начина за кандидатстване, критериите, програмата и условията за практика.

 

Подбор на ползватели

Критериите за подбор на участниците са:
– среден годишен успех от предходната година;
– успешно издържали тест по професионална подготовка;
– успешно издържали тест по немски език;
– Участия в състезания, конкурси, извънкласни дейности и в деня на специалността.
Ще бъдат избрани 20 ученици  и  двама ученици – резерви.