Подбор на ползватели

Критериите за подбор на участниците са:
– среден годишен успех от предходната година;
– успешно издържали тест по професионална подготовка;
– успешно издържали тест по немски език;
– Участия в състезания, конкурси, извънкласни дейности и в деня на специалността.
Ще бъдат избрани 20 ученици  и  двама ученици – резерви.