ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас