“ Трети март“

В навечерието на националния ни празник – 3-ти март, в нашето училище се проведе математическо състезание. Учениците с огромно желание се включиха в надпреварата и доказаха колко добри математици са!

ПОБЕДИТЕЛИ В УЧИЛИЩНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ТРЕТИ МАРТ“

1 КЛАС
Първо място-Йоана Иванова Иванова-1 а кл.
Второ място- Деко Николаев Димитров-1 в кл.
Трето място-Денислава Диянова Славчева-1 б кл.

2 КЛАС
Първо място-Виктория Диянова Георгиева-2 а кл.
Второ място-Борис Петров Стоянов-2 б кл.
Трето място-Грегъри Петров Бодуров-2 в кл.

3 КЛАС
Първо място-Калина Славова Георгиева-3 в кл.
Второ място-Северина Владимирова Колева-3 а кл.
Трето място-Пресиян Николаев Петров-3 б кл.

4 КЛАС

Първо място-Пламен Иванов Бачев-4 в кл.
Второ място-Денислав Галинов Ганев-4 а кл.
Трето място-Доника Иванова Желева-4 б кл.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Днес, 24 февруари 2021 г., е Световният Ден на розовата фланелка.
Ден на подадената приятелска ръка. Учениците от вторите класове показаха, че не са равнодушни и искат в техния свят да няма нещастни и тормозени деца.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

148 години от обесването на Васил Левски

„Каквото съм правил, в полза народу е“
Васил Левски – един от най-смелите герои на България, оставил светла диря в народната памет.
Да преклоним глава и да си спомним за Левски, живота му, преминал с мисъл за Родината и нейното освобождение, и делата му.
Възпитаниците на НУ “ Проф. Нойков“ почетоха паметта на Апостола на свободата чрез различни инициативи – изработване на табла, четене на стихове за Левски, моменти от вълнуващия му живот, презентации – посветени на живота и делото му, рисунки, авторски стихотворения и мн. др.
Поклон, Апостоле!
От теб се учим всички!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Състезание по „Компютърно моделиране“

За първи път бе проведено едно съвсем ново състезание за учениците от 4 клас по „Компютърно моделиране“. Състезанието ще се проведе в три кръга (Общински, Областен и Национален), като днес се проведе първият – общинският кръг.
Интересът към предмета „Компютърно моделиране“ (който вече е от задължителната подготовка на учениците от 3 и 4 клас) расте непрекъснато и желаещите да се развиват в тази насока са голям процент от учениците.
Нашите възпитаници днес се явиха на първия кръг.
Желаем им успех занапред!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Слънчева система – проекти на учениците от IV клас


Публикувано в Без категория | Коментирайте

Подай ръка – спаси живот!

Подай ръка – спаси живот!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Математическо състезание “ Народни будители“

За поредна година в нашето училище се проведе математическото състезание
“ Народни будители“. Явилите се математици бяха много, но призовете места са малко.
Ето ги и тях – математиците на „Професор Нойков“!

2 КЛАС
1 място- Борис Петров Стоянов-2 б кл.
2 място- Денис Дилянов Сяров-2 а кл.
3 място- Кристиян Митков Недялков-2 в кл.

3 КЛАС
1 място- Валери Димитров Василев-3 б кл.
2 място- Виктория Деянова Косева-3 в кл.
3 място- Камелия Светлинова Миткова-3 а кл.

4 КЛАС
1 място- Петко Петков Саракостов-4 а кл.
2 място- Доника Иванова Желева-4 б кл.
3 място- Пламен Иванов Бачев-4 в кл.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Добре дошли в училище!

Училище мое любимо,
училище родно – привет!
Посрещаш ме в светлите стаи
и смело аз крача напред!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НУ „ПРОФ. П. НОЙКОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

МОДЕЛ-ЗА-ОРГАНИЗИРАНЕ-НА-УЧ.ПРОЦЕС-В-УСЛОВИЯТА-НА-COVID-19

Публикувано в Без категория | Коментирайте

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За всички нас предстои една необичайна учебна година – година на предизвикателства, изпитания, отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите, отговорностите.

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.

В тази връзка Ви предоставяме:

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет
Безопасност в мрежата

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“-
Готови ли сме за учебната година?

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ И КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 15-30.06.2020г.

Съобщение за дейности по интереси и консултации за периода 15-30.06.2020г.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Колеги, честита награда!

Днес на официална церемония бе връчена награда за образование и наука на името на Ради Ив. Колесов на педагогическия екип на
НУ „Проф. П. Нойков“.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

НАГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА И НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК „ГЕРБ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме се с настоящето писмо към Вас, водени единствено от желанието да обясним какво представляват двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, какви продукти получават децата Ви по тях и в какви количества.

Уважаеми родители, хранителните продукти, които се предоставят по двете европейски схеми се управляват от Държавен фонд „Земеделие“ и нямат нищо общо с т.нар. безплатни закуски, които се дават ежедневно на децата от бюджета на Министерство на образованието и науката.

От доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се финансират от ЕС и се прилагат от почти всички страни-членки на Общността, се възползват децата от подготвителните групи и учениците от І до IV клас включително, които посещават държавните, общинските и частните училища и детски градини. Схемите имат за цел не да изхранят децата, а да възпитат в тях трайни навици да консумират пресни плодове и зеленчуци, както и млечни продукти, особено във възрастта, когато се оформят хранителни навици, полезни за тях.

Европейските схеми обхващат общо 420 000 деца, които посещават над 3 200 учебни заведение в цялата страна. На всяко дете през учебната година се полагат 9,2 кг пресни плодове и зеленчуци и 1,5 кг. млечни продукти – (сирене, кашкавал или мляко).

По схемата „Училищен плод“ децата Ви получават до 46 доставки, които се разпределят през учебната година. Една доставка е от 160 гр. до 250 гр. според вида на плода или зеленчука. През годината се доставят 11 вида пресни плодове и зеленчуци, най-малко по 4 различни вида през месеца. За периода на извънредното положение, тъй като доставката е една, съгласно Постановлението на Министерски съвет – децата Ви може да получат от един вид плод или зеленчук ( повечето пакети включват краставици или ябълки).

По схемата „Училищно мляко“ в рамките на учебната година всяко едно дете получава до 50 доставки от сирене, кашкавал или мляко. Когато се доставят трайни млечни продукти, каквито са сиренето и кашкавалът, те са пакетирани в индивидуални опаковки, всяка от която тежи 30 грама. Това е разписано в Приложение 4 на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, обнародвана в ДВ от 05.03.2019 г. За периода на извънредното положение мляко не се предоставя.

До обявяване на извънредното положение заради пандемията от коронавирус (COVID-19) (до 13 март 2020 г.) и по двете схеми на децата Ви са раздадени близо 70% от предвидените за учебната година количества пресни плодове и зеленчуци, и млечни продукти. Това означава, че до края на учебната година остават да бъдат извършени оставащите 30% от одобрените доставки.

Количествата продукти, които децата и учениците получават еднократно за периода 13 март – 13 май 2020 г., зависят от броя на предвидените доставки, съгласно предварително одобрения график за посочения период.

Разпределяните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно българското и европейско законодателство.

Продуктите се доставят в училищата и се раздават от директорите на родителите по предварително изготвени списъци. При необходимост продуктите могат да бъдат получени със съдействието на структурите на земеделското министерство, чрез държавните горски предприятия.

Доставките до учебните заведения се извършват както и преди обявяването на извънредно положение – от одобрените заявители. Подчертаваме още веднъж, че мярката има социално-икономически ефект и цели да подпомогне в обявеното извънредно положение както семействата на децата, така и производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти.

Редно е да знаете и кой упражнява контрола и как се случва това. Директорите на учебни заведения са хората, които осъществяват контрола по всяко време на територията на училището – и по отношение качеството на продуктите, и по отношение на изпълнение на одобрените дейности по двете схеми.

Ако директорите на училищата и детските градини установят, че им е предоставена негодна за консумация храна, те не трябва да я раздават на децата. Директорите следва да се свържат с доставчика и да му я върнат, като уведомят незабавно съответните компетентни органи, в лицето на ДФ „Земеделие“ и Българската агенция за безопасност на храните. При констатирани нередности фонд „Земеделие“ налага финансови санкции на доставчиците за продукти с лошо качество или с изтекъл срок на годност.

Уважаеми родители, като Ви благодарим за Вашата съпричастност и разбиране, оставаме на Ваше разположение за въпроси по темата, свързана с двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. При констатирани нарушения в доставките, подавайте сигнали до ДФ „Земеделие“ на следния мейл: press@dfz.bg.

Бъдете здрави! Пазете себе си и всички близки на сърцата Ви хора!

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА

Публикувано в Без категория | Коментирайте

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТИ УЧИЛИЩЕН ПЛОД/УЧИЛИЩНО МЛЯКО

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ПО- РАЗЛИЧЕН ДВОЕН ПРАЗНИК

ПО- РАЗЛИЧЕН ДВОЕН ПРАЗНИК

На 27.04.2020г. се навършват 152 години от рождението на патрона на нашето училище- Проф. Петър Михайлов Нойков. Планирахме на тази дата да честваме и 30 годишнината от създаването на НУ „Проф. П. Нойков”.

От историята:
На 15 септември 1989 год. с решение на ИК на ОбНС гр.Ямбол е открито Начално училище „Проф. П. Нойков” с 21 паралелки от І – ІІІ клас, 25 учители, а директор е Анна Тодорова. Новата сграда има още много довършителна работа, но младия, амбициозен учителски колектив поставя началото на своето летоброене и създаване на традиции.
Новата година започва с откриване на училищна библиотека с библиотекар Росица Плочева. През м.април се провеждат тържества в чест на патрона на училището проф. П. Нойков- спортен празник и тържествен концерт „Експрес шоу”.
Учебната година завършва с празник „Аз творя” с 12 къта за научно-технически дейности.
Така този наситен с емоции и дейности училищен живот става традиция и се развива и обогатява през годините.
Името на НУ „Проф. Нойков” се среща все по-често сред завоювалите първи и призови места в олимпиади, конкурси, състезания и спортни прояви.

И така до днес- училище, в което учат 286 деца и ученици от 1 до 4 клас разпределени в 13 паралелки. За тях се грижат 23 учители и 7 служители.
В училището ни работят отговорни и обичащи децата учители, учители прилагащи новостите и търсещи творческото начало. Учители, запалили искрицата на знанието и дали криле на хиляди ученици!
Материалната база на училището се подновява и развива, за да се превърне то в модерно и предпочитано от родителите място за обучение и възпитание на децата.
Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители!
Днес нашето училище чества своя двоен празник, макар и по-различен! Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, а всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините много хора – учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Обединява ни с онова нещо – позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази, и носи само в сърцето.
Благодаря на колегите, бивши и настоящи, за техните усилия, старание и всеотдайност, за постоянството и високия им професионализъм.
Гордеем се с всички млади хора, които започнаха своето израстване като личности в училище и достойно заемат днес мястото си в обществото.
В деня на този по-различен празник на нашето училище, отправям най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители и служители, да сме живи и здрави, за да даряваме с много обич децата – бъдещето на България!
В този труден за всички българи момент, продължаваме да следваме заветната мисъл оставена за поколенията от Професор Нойков:
„Нужна е не само светла цел , но и смела крачка. Светът иска да види дела-дела на любов и справедливост.”
Честит празник!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Уважаеми родители и ученици,
Въведеното извънредно положение в страната затвори училищата поне до 29 март, а от днес за първи път стартира изцяло дистанционно обучение. Това може да стане чрез различни електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение.
Класните ръководители на НУ „ Проф. П. Нойков“ гр. Ямбол създадоха групи на класовете в социалните мрежи. Там ще се качват всички материали за учебния процес всеки ден до 10 часа.
Учителите и учащите могат да общуват помежду си, да водят дискусии и да гледат видеоклипове или презентации наред с други функции.
Едно от най-големите издателства обявиха, че представят електронните варианти на своите помагала за ученици от 1-ви до 10-ти клас напълно безплатно.
електронни учебници на просвета

Преподаватели ще провеждат онлайн обучение в реално време с помощта на различни видео уроци и електронна комуникация.
Първоначално дистанционното обучение ще е насочено за затвърждаване на учебния материал.
Министерството и ние, учителите, ще разчитаме най-много на родителите.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът образователно-възпитателната работа да не прекъсва.
Ето какви са и препоръките:
Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.
Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.
Съвети:
Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
Насърчавайте детето да бъде активно.
Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Кукерландия

Международният маскараден фестивал „Кукерландия“ е едно от най-значимите събития в културния календар на България. Той е втори по мащаби в страната и е единственият български маскараден фестивал, който се провежда всяка година без прекъсване повече от 20 години.
Кукерските игри са емблематични за Ямболския край, имат хилядолетна история, заради което и регионът е познат като „Земя на кукерите”.
Участие взе и нашата кукерска група, изпълняваща древни обичаи за плодородие в граничното време между зимата и пролетта.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Час по извънкласно четене

Час по извънкласно четене при учениците от третите класове с гости- лектори от читалище „Зора“.
Четене на откъси от книгата „Емил от Льонеберя“.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Коледен благотворителен базар и празници при първите класове

Публикувано в Без категория | Коментирайте