Преподаватели

Нашият екип

1. Дора Ангелова Хаджипетрова-директор
2. Миглена Трифонова Иванова- І а клас
3. Марияна Георгиева Картунова- І б клас
4. Слав Иванов Славов- І в клас
5. Румяна Господинова Тенева- ІІ а клас
6. Живка Христова Илиева – ІІ б клас
7. Тодорка Димитрова Димитрова- ІІ в клас
8. Силвиана Тодорова Абаджиева- ІІI а клас
9. Стойка Желева Иванова- ІІI б клас
10. Митка Ончева-ІІI в клас
11. Тодорка Калчева Семерджиева -ІV а клас
12. Галина Минчева Калчева -ІV б клас
13. Иванета Белчева Недялкова -ІV в клас
14. Ганка Димитрова Добрева – учител по английски език
15. Лена Стефанова Ганчева – учител подготвителна група
16. Веска Петрова Янева – учител целодневно обучение
17. Наталия Ангелова Михова – учител целодневно обучение
18. Ива Цветанова- учител целодневно обучение
19. Райна Машева – учител целодневно обучение
20. Красимира Илиева Димитрова – учител целодневно обучение
21. Светла Иванова Николова – учител целодневно обучение
22. Светла Михова Гледачева – учител целодневно обучение
23. Пенка Минчева Вангелова – учител целодневно обучение