Преподаватели

Нашият екип

1. Дора Ангелова Хаджипетрова-директор
2. Силвиана Тодорова Абаджиева -І а клас
3. Стойка Желева Иванова -І б клас
4. Митка Георгиева Ончева -І в клас
4. Тодорка Калчева Семерджиева – II а клас
5. Галина Минчева Калчева – IІ б клас
7. Миглена Трифонова Иванова -ІІI а клас
8. Марияна Георгиева Картунова -ІІI б клас
9. Слав Иванов Славов -IІІ в клас
10. Румяна Господинова Тенева -ІV а клас
11. Живка Христова Илиева -ІV б клас
12. Тодорка Димитрова Димитрова -ІV в клас
13. Ганка Димитрова Добрева – учител по английски език
14. Лена Стефанова Ганчева – учител подготвителна група
15. Ива Цветанова Петкова – учител ЦОУД I клас
16. Веска Петрова Янева – учител ЦОУД I клас
17. Иванета Белчева Недялкова – учител ЦОУД II клас
18. Светла Михова Гледачева – учител ЦОУД II клас
19. Райна Тодорова Машева – учител ЦОУД III клас
20. Красимира Илиева Димитрова – учител ЦОУД III клас
21. Наталия Ангелова Михова – учител ЦОУД ІV клас
22. Светла Иванова Николова – учител ЦОУД ІV клас