Преподаватели

Нашият екип

1. Димитър Колев Димитров -директор
2. Румяна Господинова Тенева -І а клас
3. Живка Христова Илиева -І б клас
4. Силвиана Тодорова Абаджиева -ІI а клас
5. Стойка Желева Иванова -ІI б клас
6. Митка Георгиева Ончева -ІI в клас
7. Тодорка Калчева Семерджиева – III а клас
8. Галина Минчева Калчева – IІI б клас
9. Миглена Трифонова Иванова -ІV а клас
10. Марияна Георгиева Картунова -ІV б клас
11. Слав Иванов Славов -IV в клас
12. Галина Любомирова Генова – учител по английски език
13. Лена Стефанова Ганчева – учител подготвителна група
14. Ива Цветанова Петкова – учител ЦОУД
15. Николета Росенова Георгиева – учител ЦОУД
16. Иванета Белчева Недялкова – учител ЦОУД
17. Светла Михова Гледачева – учител ЦОУД
18. Райна Тодорова Машева – учител ЦОУД
19. Красимира Илиева Димитрова – учител ЦОУД
20. Наталия Ангелова Михова – учител ЦОУД
21. Светла Иванова Николова – учител ЦОУД