Класиране на проект в конкурс за електронен урок за учители от област Враца

Протокол

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Защита 3 ПКС

На 1.12.2018 г. защита за дипломна работа за придобиване 3 ПКС и на едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема: „Съвременни технологии в обучението по математика и ИИТ ” в ДИУУ-гр. София.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Обучение на тема „Взаимодействие между педагодическите специалисти, родидели и екипите за подкрепа

На 21.11.2018 се участие в  обучение на тема „Взаимодействие между педагодическите специалисти, родидели и екипите за подкрепа“ по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Награждаване на победителите в конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ

Награждаване на победителите в конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ

На 10 ноември 2018 г. се проведе церемонията по награждаването на победителите в ХIV-то издание на Конкурса за образователно-програмни продукти, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Образователните продукти бяха представени от участниците в конкурса и оценени от жури.

Наградените разказаха за своята мотивация при разработката на програмните продукти, използваните технологии за изработка и езици за програмиране и ги демонстрираха при голям интерес от аудиторията.

Председателят на комисията доц. дпн Милен Замфиров и членовете на журито ас. Мария Тотоманова-Панева и ас. д-р Петър Петров връчиха наградите, осигурeни от Енвижън, на победителите в следните категории:

В образователната област Математика, информатика и информационни технологии журито определи две безспорни първи награди: на екип, съставен от Лиляна Бенчева и Полина Бенчева за образователно-програмния продукт „Уеб-базиран учебник за 8. клас по Информационни технологии“, и на Силвана Оцетова за образователно-програмния продукт „Cyberbullying“.

В образователната област Иновационни образователно-програмни продукти за обучение на деца в детските градини първа награда получи Диана Иванова за образователно-програмния продукт „Кой как се движи“

В образователната област Иновационни образователно-програмни продукти за обучение на ученици със специални образователни потребности имаше заслужени две първи награди: на Нели Вълкова за образователно-програмния продукт „Практическа българска граматика“ – терапевтично помагало за работа с деца със специални образователни потребности“ и на Радостина Славчева за образователно-програмния продукт „Тренинг за стимулиране на езиково-говорните способности при деца с риск и дефицит в езиковото и говорното развитие“.

Журито раздаде и няколко поощрителни награди на учители, които са разработили своите продукти в екип със своите ученици 

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Международен конкурс „Аз обичам Черно море“

Министерство на науката и образованието

Община Несебър

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

КОНКУРС

„ АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ ”- 2018

Ученикът Калин Здравков зае 2-ро място в своята възрастова група. Учатваха още Полина Бенчева и Владимир Стоянов.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Дванадесети Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Церемонията по награждаване в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ се проведе в Националния дворец на децата с подкрепата на Асоциацията за приятелство „България – Куба“, МОН, СБУ, СБП и СБЖ.
В таз годишното издание на конкурса, за поредна година бяха наградени ученици от СУ „Васил Левски“ – гр. Роман.
В раздел „Медийни презентации“ на ВТОРО място – Полина Бенчева – VIII клас , в същия раздел IX клас ученикът Георги Тодоров IX клас ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

На тържествено награждаване в РУО Враца

Проект, класиран на второ място в конкурса за електронен урок, организиран от РУО – Враца.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

24 май 2018

Награда за принос в развитието на образованието от Община Роман.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ПЕТИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2018  

ПЕТИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2018  

Направление – Мултимедийни презентации/видеоклип

Ученичката Цветелина Тихомирова Тодорова – 6 клас – СУ „Васил Левски” – гр. Роман –с мултимедийна презентация  „Пещерите на България” спечели поощрителна награда. Награждаване на  10 май 2018г., 14.00 часа,  Зала 74 на община  Търговище.

Ста

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ/

ВИДЕОКЛИП

І Възрастова група VІ – VІІІкл. 73
ІІ Възрастова група  ІХ-ХІІ кл. 63
Публикувано в Без категория | Коментирайте

Международния конкурс за рисунка и фотография посветен на Международния ден на водата – 22 март

 

Номинация на ученичка от Средно училище „Васил Левски“, гр. Роман от Международния конкурс за рисунка и фотография
посветен на Международния ден на водата – 22 март 2018

На 22 март от 18,00 часа започва награждаването на номинираните участници в конкурса за рисунка и фотография, посветен на Международния ден на водата – 22 март. Организаторите на конкурса – Общински младежки дом Русе и В и К ООД Русе – канят всички участници и граждани на награждаването на най-добрите творби в конкурса. На 16 март приключи крайният срок за изпращане на творбите за Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на световния ден на водата – 22 март, на тема „Вода и природа”. Изпратени бяха 385 рисунки от училища, ателиета и школи за изобразително изкуство от цялата страна Русе, София, Търговище, Ловеч, Добрич, Плевен, Козлодуй, Силистра, Попово, Плевен, Перник и още много други места, а в категория фотография интересът към конкурса е нараснал в пъти, като участниците са двойно повече от предходната година. Получили са се 231 снимки от 18 държави: България, Полша, Испания, Хърватия, Румъния, Словакия, Гърция, Босна и Херцеговина, Турция, Китай, Южна Корея, Индия, Йордания, Азербайджан и други. До конкурса са допуснати 160 снимки за крайна селекция.
В това число са и фотографиите на трима участници и от Средно училище „Васил Левски“, гр. Роман. Призово място в конкурса зае ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА – ученичка от Х а клас, ръководител Лиляна Бенчева. Поканата за участие в награждаването е възпрепятствана от метеорологичните условия.

Класиране

Публикувано в Без категория | Коментирайте