Проекти

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

От учебната 2017/2018 г. училището работи по проект BG 05M20P001 – 2.004 – 0004  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

https://ucha.se/?utm_source=Partner_Site&utm_medium=Badge-Small-Transp&utm_campaign=Branding_Badge

<iframe src=“https://ucha.se/badge.php?badge=wide“ width=“510″ height=“300″ style=“border:none;“></iframe>

Литературата и матурата. Кой реши да свърже прекрасното и ужасното? Ние, учениците от групата с обучителни затруднения по български език и литература в проекта „Твоят час”. Как? По единствено възможния начин: използваме прекрасното /литературата/, за да тушираме ужасното /матурата/, създавайки си прекрасни преживявания с оживели герои и творци.

Учениците от групата с обучителни затруднения „Език и бъдеще” по проекта „Твоят час” осъзнато оформиха посланието си до следващите поколения ученици в ПГТ: „Литературата и матурата са важни за личното бъдеще на всеки ученик. Но за България е най- важно да има сърца, изпълнени с почит към националните ценности и слава.”

Закриване на „Приказният свят на историята”

В атмосферата на оживяла историческа наука учениците подредиха своите въображаеми исторически ситуации: герои, облекла, нрави, бойно снаряжение, обичаи и пр.

 

Маршрутът Дупница – Копривщица, наситен с аромата на букови и дъбови кори; с гледките на рудодобив и традиция, на изумителни природни забележителности между 4 планини, на туристически атракции; наситен с българска традиция и модерност; но най вече с прекрасните емоции, създаващи ученическите спомени.

Учениците от групата по интереси СЛОВОТО И ХЛЯБЪТ по проекта „Твоят час” споделиха хляб, емоции и поезия със свои съученици в похода на хляба между националната традиция и съвременното бързо хранене.

 

връзка: http://tvoiatchas.mon.bg

Анкета карта 1

Анкетна карта 2

Анкетна карта 3

Списък извънкласни дейности

СХ в ПГТ

http://viaranews.com/2018/02/26/v-pg-po-transport-gr-dupnitsa-e-sformirana-grupa-po-interesi-slovoto-i-hlyabat/

 

В ПГ по транспорт  е сформирана група по интереси „Словото и хлябът” по проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „ /ТВОЯТ ЧАС/.Проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” в периода 2014-2020 г.

На 22.02.2018 г. се състоя публична изява по проекта в кв. „Гиздова махала”. Наслов на изявата е „Хляб за бедните”. За начало на изявата ръководителката на групата, г-жа Райна Георгиева, учител по БЕЛ в ПГТ отвори широка прегръдка за своите ученици с думите: „Намираме се на граница локва. Нека светът оттатък локвата прегърне моите ученици!” Нейните ученици скромно, но много мило представиха кратки текстове за хляба. Кулминация на изявата беше представянето на текста на Захари Карабашлиев за торта в новогодишна нощ за Бочо Чокоя и неговите циганчета и за рождения ден на българче емигрантче в Тексас. След това учители и ученици от ПГТ раздадоха на всички присъстващи подготвените вкусни хлебчета, придружени от текстови послания. За финал на изявата прозвуча благословението: „Нека търсим Хляба за ума и сърцето!” Учениците се отправиха към домовете на най-бедните граждани с табли хлебчета и свитъци СЛОВО.

 От учебната 2016/2017 г. училището работи по проект BG 05M20P001 – 2.004 – 0004  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

От учебната 2012/2013 година училището работи по проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

 

 

проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”, схема: „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

 

 

проект ВG051PO001.3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013