Учителски колектив

директор: Венеция Бойчева

заместник директор по УПД: Райна Мешинкова

Педагогически колектив:

Лили Костова – старши учител по БЕЛ

Венета Давидкова – старши учител по английски език

Иванка Ранчова – старши учител по математика

Милена Анадолийска – учител по история и цивилизация, гражданско образовеание

инж. Борислав Иванов – учител по химия и опазване на околната среда, теоретично обучение

Виктор Бонев – старши учител по физическо възпитание и спорт

Георги Йорданов – старши учител  теоретично обучение

инж. Богдан Георгиев – старши учител теоретично обучение

инж. Кирил Данаилов – старши учител практическо обучение

инж. Димитър Белчински – старши учител практическо обучение

инж. Стоян Младенов – учител практическо обучение